Điểm báo ngày 20 tháng 7 năm 2022

20/07/2022

 

Bộ, ngành

1. Thẻ định danh đối với ô tô là thủ tục bắt buộc khi đăng kiểm

2. Tránh lợi ích nhóm trong việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

3. 'Vì sao đang cải cách thủ tục hành chính mà nhũng nhiễu càng phổ biến?'

4. Lực cản kinh doanh

5. Số hóa giao dịch thuận tiện và tiết kiệm

6. Quy định về cửa hàng tiện lợi cần tiếp tục được hoàn thiện

7. Những loại giấy tờ đã có bản online để xuất trình thay bản giấy khi đi làm thủ tục hành chính người dân cần biết

8. Cơ quan nhà nước đã gửi, nhận hơn 12,8 triệu văn bản điện tử


Địa phương

9. Chuẩn bị mọi điều kiện kết nối liên thông

10. TP.HCM số hóa kết quả hồ sơ, người dân chỉ cung cấp thông tin một lần

11. Doanh nghiệp ở Quảng Nam phản ánh tình trạng bị nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC

Xem Điểm báo ngày 20 tháng 7 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm