Điểm báo ngày 04 tháng 8 năm 2022

04/08/2022

Bộ, ngành
1. 7 tháng, ngành thuế cắt giảm 50 thủ tục hành chính
2. Bộ Tài chính ban hành kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025
3. Bổ sung chi tiết điều kiện kiểm soát nội bộ doanh nghiệp ưu tiên
4. Sửa đổi quy định về giá tính thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản
5. Phá đường dây làm giả hồ sơ cấp giấy phép lái xe, thu bất chính hơn 5 tỷ
Địa phương
6. Hà Nội xây dựng quy trình điện tử cải cách hành chính về môi trường
7. Quận 12: Thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
8. Quận Hoàng Mai đối thoại về thủ tục hành chính
9. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
10. Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị: Gỡ vướng từ thực tế phát sinh - Bất cập nảy sinh từ thực tiễn
11. Công an TPHCM thực hiện Đề án 06: "Không để ai ra về mà chưa được làm thủ tục"
12. Thái Nguyên giảm 50% lệ phí để 'kích cầu' dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
13. Nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
14. Háo hức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính trong ngày đầu
15. Cà Mau hiện thực hóa chuyển đổi số thành lợi thế cạnh tranh

Xem Điểm báo ngày 04 tháng 8 năm 2022 tại file đính kèm

 
File đính kèm