Điểm báo ngày 11 tháng 8 năm 2022

11/08/2022

Bộ, ngành
1. Chỉ còn 2 mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ 15.8
2. Đề xuất bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
3. Quản lý đất đai: Thay mệnh lệnh hành chính bằng biện pháp kinh tế
4. Sớm ban hành hướng dẫn về điều kiện kinh doanh liên quan đến an ninh mạng
5. Cơ chế một cửa quốc gia: Tránh chồng chéo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp


Địa phương
6. Sóc Trăng: Điểm sáng trong cải cách hành chính ở ĐBSCL
7. TP.Thủ Dầu Một: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch
8. Hà Nội ưu tiên nguồn lực phục vụ chuyển đổi số
9. Từ 1/12, Hà Nội số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp huyện
10. Thống nhất nguyên tắc phân cấp, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội
11. Về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM: Cần hướng tiếp cận mới
12. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 08 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm