Điểm báo ngày 16 tháng 8 năm 2022

16/08/2022

 

Bộ, ngành

1. Căn cước công dân có thể thay thế hộ chiếu trong ASEAN

2. Cần có trợ lực về tài chính để doanh nghiệp duy trì và phục hồi

3. Quy định phòng cháy, đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

4. Xây dựng quy trình thủ tục hải quan bám sát định hướng triển khai hải quan số

5. Doanh nghiệp công nghệ số và mục tiêu chuyển đổi số quốc gia

 

Địa phương

6. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trong ngày

7. TPHCM đẩy nhanh xây dựng chính quyền số

8. Người dân Hà Tĩnh còn “ngại” với dịch vụ Mobile Money

9. Lý do hơn 35.000 thẻ căn cước công dân ở Bình Dương chưa tới tay người dân

Xem Điểm báo ngày 16 tháng 8 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm