Điểm báo ngày 26 tháng 8 năm 2022

26/08/2022

 

Bộ, ngành

1. Bộ Công an triển khai kết nối, ứng dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

2. Sử dụng thẻ Căn cước công dân để thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự

3. Đừng để nỗ lực cải cách đứt gãy

4. Cần hành lang pháp lý minh bạch trong đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế

5. Việt Nam cần thoát khỏi tư duy có “ưu thế cạnh tranh về chi phí lao động”

 

 

Địa phương

6. Hà Nội: 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

7. Tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ của công chức, viên chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

8. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ số hóa trong thực hiện thủ tục hành chính

9. Chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực

10. Bổ sung thí điểm 4 thủ tục đăng ký kinh doanh trả kết quả trong 1 ngày làm việc

11. Lan tỏa chuyển đổi số đến người dân

12. Cán bộ, công chức, viên chức phải là người đi đầu trong thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4

13. Triển khai cao điểm 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông

14. Tăng cường phối hợp thực hiện chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Xem Điểm báo ngày 26 tháng 8 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm