Điểm báo ngày 29 tháng 8 năm 2022

29/08/2022

 

Bộ, ngành

1. Cách thức thay thế sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục hành chính

2. Hiện đại hóa, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

3. Kiểm soát chặt, giữ ổn định thị trường tân dược, vật tư y tế

4. Tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

5. Một đầu mối kiểm tra chuyên ngành: Cải cách đột phá, doanh nghiệp bớt khổ

6. Toàn ngành nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số 

7. Đã có hơn 1/3 số thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến thành công

8. Hiện đại hóa, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

9. Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường khảo sát luật giao dịch điện tử tại Ninh Bình

 

Địa phương

10. Giải quyết thủ tục hành chính thời 4.0

11. Thay đổi nhận thức và cái nhìn của công dân về quan điểm ''hành chính phục vụ''

12. Cán bộ nhận hối lộ tiếp tay chuyên gia nước ngoài “dởm”ở chui

13. Kiểm soát, quản lý chặt thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi

Xem Điểm báo ngày 29 tháng 8 năm 2022 tại file đính kèm

 
File đính kèm