Điểm báo ngày 31 tháng 8 năm 2022

31/08/2022

 

Bộ, ngành

1. Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ

2. Hướng dẫn mới về thủ tục gia hạn nộp thuế

3. Bị tạm giữ giấy phép lái xe có được tham gia giao thông không?

4. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sẽ tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng”

5. Xin lại mật khẩu đăng nhập VssID

 

Địa phương

6. Ðề nghị tăng cường phân cấp trong cải cách thủ tục hành chính

7. TP.HCM: Hơn một tháng, 1000 cuộc gọi thắc mắc về thủ tục hành chính y tế

8. Ra mắt trang thông tin điện tử về đất đai của TP.Thủ Đức

9. Cà Mau: công khai thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử dưới dạng mã QR

10. Công an Bù Đốp nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân, định danh điện tử

11. Bàn phương án chuyển trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công qua bưu điện

12. “Cuộc đua” nâng cao những chỉ số

13. Bình Phước dẫn đầu cả nước về thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến

14. Quảng Ninh triển khai mô hình nhận và trả hồ sơ hành chính trong ngày

Xem Điểm báo ngày 31 tháng 8 năm 2022 tại file đính kèm

 
File đính kèm