Điểm báo ngày 19 tháng 9 năm 2022

19/09/2022

 

Bộ, ngành

1. Vì lợi ích của nhân dân

2. Cần động lực mới từ môi trường kinh doanh

3. Đề nghị xem xét 3 đề xuất

4. Sắp bỏ quy định xuất trình sổ hộ khẩu: Nhiều người vui!

5. Gộp chỉ số, tránh trùng lắp

6. Các nền kinh tế APEC coi trọng sự phát triển Chính phủ điện tử

7. Đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách về đất đai

Địa phương

8. Hà Nội đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

9. Giải pháp căn bản, gốc rễ

10. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc nâng cao Chỉ số PAPI

11. 'Ngày không viết' và 'Ngày không hẹn'

12. Hậu Giang chuyển mạnh từ 'chính quyền quản lý' sang 'chính quyền phục vụ'

Xem Điểm báo ngày 19 tháng 9 năm 2022 tại file đính kèm
File đính kèm