Điểm báo ngày 07 tháng 10 năm 2022

07/10/2022

Bộ, ngành

1. Môi trường đầu tư kinh doanh mình bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

2. Đẩy nhanh tiến độ số hóa

3. Chính quyền số để phục vụ Xã hội số

4. Tăng cường Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học

5. Những vấn đề chủ yếu cần sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai năm 2013

6. Vietnam Post đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn


Địa phương

7. Quận Hà Đông: Nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

8. An Giang thúc đẩy chuyển đổi số

9. Kiên Giang: Xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp

10. Tiền Giang xây dựng chính quyền số

11. Xã thuần nông xây dựng tiêu chí 'thông minh'

12. Lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ

13. Chật vật lên phường xin xác nhận khi hộ khẩu giấy bị thu hồi

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 10 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm