Điểm báo ngày 11 tháng 10 năm 2022

11/10/2022

 

Bộ, ngành

1. Sẽ có nghị định mới về việc 'xuất trình sổ hộ khẩu'

2. Dịch vụ công trực tuyến hữu ích, đơn giản sẽ 'hút' người dùng

3. Từ 20/10: Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị như căn cước công dân

4. Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm

5. Đã đến lúc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc


Địa phương

6. Những 'sao sáng' đưa chuyển đổi số rộng khắp Quảng Ninh

7. Nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

8. Chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng

9. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ cơ sở

10. Trà Vinh chuyển đổi số hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh

11. Cải cách thủ tục hành chính toàn diện, sâu rộng

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 10 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm