Điểm báo ngày 13 tháng 10 năm 2022

13/10/2022

 

Bộ, ngành

1. Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức

2. Từ 30/10, 12 loại Giấy chứng nhận có giá trị tương đương Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

3. Chuyển đổi số là công cụ hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp

4. Đại biểu kiến nghị bổ sung quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh online

5. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Rà soát, sửa đổi các quy định về kinh doanh xăng dầu

Địa phương

6. Kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số

7. Chuyển đổi số: Nền tảng để thành công - Bài 1: Niềm tin từ chính quyền 4.0

8. Chuyển đổi số: Nền tảng để thành công - bài 2: “Chìa khóa” của chuyển đổi số

9. Tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

10. Gần 70% cơ quan hành chính 2 cấp niêm yết TTHC bằng mã QR

11. Sóc Trăng quan tâm thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính

12. Dấu ấn chuyển đổi số ở Cà Mau

13. Chủ tịch tỉnh Đắk Nông: Cảm ơn doanh nhân đã thấu hiểu và đồng cam cộng khổ

 

Xem Điểm báo ngày 13 tháng 10 năm 2022 tại file đính kèm

 
File đính kèm