Điểm báo ngày 24 tháng 10 năm 2022

24/10/2022

 

Bộ, ngành

1. Đề xuất quy trình riêng cho dự án nhà ở xã hội, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

2. Chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý nhà nước về hải quan

3. Chờ tư duy mới, khắc phục lối mòn

4. Đang hoàn thiện nên khó tránh vướng mắc

5. Dự thảo quy định thời hạn sở hữu chung cư chưa phù hợp

Địa phương

6. Khi Đề án 06 về với người dân

7. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định Luật Cư trú

8. Giúp dân làm thủ tục hành chính

9. Nỗi khổ... 'siêu phường'

10. Công dân số

11. Bình Liêu: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

12. Nền tảng số giúp người dân Đà Nẵng thực hiện thủ tục hành chính online thuận tiện

13. Đẩy nhanh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia

Xem Điểm báo ngày 24 tháng 10 năm 2022 tại file đính kèm
File đính kèm