Điểm báo ngày 25 tháng 10 năm 2022

25/10/2022

Bộ, ngành

1. Bức tranh tổng thể tuyển sinh ĐH: Chuyển đổi số là việc không thể không làm

2. Mã định danh điện tử có thể thay thế những giấy tờ gì?

3. Đề xuất áp dụng giao dịch điện tử với quyền sử dụng đất và các bất động sản khác

4. Bảo đảm chất lượng, tính ổn định, dài hạn của Luật

5. Không loại trừ phạm vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử

6. Hội nghị- Hội thảo Chuyển đổi số của ngành VHTTDL diễn ra ngày 26/10

 

 

 

 

Địa phương

7. Quá tải công sở tại TP Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức hết việc về đến nhà đã 2 - 3 giờ sáng

8. Quá tải công sở tại TP Hồ Chí Minh: Giải pháp tránh hệ lụy

9. Giải quyết dứt điểm tình trạng hồ sơ quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

10. Tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư

11. Để người dân sớm hưởng lợi từ Đề án 06 của Chính phủ

Xem Điểm báo ngày 25 tháng 10 năm 2022 tại file đính kèm
File đính kèm