Ấn phẩm (19/11/2014)

Nhằm phản ánh quá trình hợp tác công tư, nhìn lại một số hoạt động của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, ấn phẩm đặc biệt “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” đã được xây dựng với sự hỗ trợ của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tại đây.
 

Kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC (19/06/2012)

Ngày 20 tháng 02 năm 2012, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký Quyết định số 158/QĐ-VPCP phê duyệt Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

 

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xin đăng tải toàn văn văn bản này.

Biểu trưng và khẩu hiệu tuyên truyền (27/10/2011)

Ý nghĩa của Biểu trưng và Khẩu hiệu tuyên truyền

Màu xanh dương được dùng làm màu nền chính là màu đặc trưng cho công vụ. Bàn tay được kết nối với nhau bên trong một vòng tròn khép kín là hình tượng hóa câu khẩu hiệu “CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH” - thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng, sự cam kết hoàn thành trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành, địa phương, của người dân và doanh nghiệp tham gia vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính. Sự sắp đặt các bàn tay tạo nên hình ngôi sao vàng - biểu tượng quốc gia của Việt Nam thể hiện niềm tự hào dân tộc. Màu đỏ chính là màu đặc trưng của công quyền. Sự kết hợp nhấn mạnh màu đỏ và màu vàng biểu trưng cho cam kết chính trị, quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong việc thực hiện thành công đề án.

Video cổ động (27/10/2011)

Các tin đã đưa ngày: