Phiếu khảo sát về chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước (03/03/2016)

Kính chào Ông/Bà,
Thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ đã nỗ lực thực hiện cải cách hành chính nhằm góp phần xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trương nghiên cứu giải pháp “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước” đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước.  

Vướng mắc, bất cập trong thủ tục giải thể doanh nghiệp hiện nay và biện pháp tháo gỡ (16/04/2015)

Theo số liệu thống kê trong những năm gần đây của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tỉ lệ các doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ giải thể doanh nghiệp là rất thấp, chỉ dao động từ 14% đến 17% trong tổng số doanh nghiệp cần giải thể, phá sản. Do vậy, có một lượng lớn doanh nghiệp không còn hoạt động nhưng không thực hiện quy trình giải thể, phá sản mà vẫn đang tồn tại dưới dạng công ty "ma". Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến số lượng các doanh nghiệp tuân thủ quy định thực hiện thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp lại thấp như vậy.

Chế định Thừa phát lại – dưới góc độ cải cách thủ tục hành chính (21/01/2015)

Trên cơ sở Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự, ngày 24/7/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Quatổng kết cho thấy hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại đã thu được kết quả khả quan, được xã hội, người dân đón nhận tích cực; sự hiện diện của các Văn phòng Thừa phát lại bên cạnh các cơ quan thi hành án của nhà nước đã tạo điều kiệnđể người dân có thêm sự lựa chọnphù hợpvới năng lực, điều kiện của cá nhân, tổ chứckhi yêu cầu thi hành ándân sự.Từ kết quả này, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại được thực hiện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long).

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương – Thực trạng và một số đề xuất, kiến nghị (18/12/2014)

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên thực tế là cách thức cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và là một biện pháp quan trọng để cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế này cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc bất cấp rất cần được nghiên cứu, tháo gỡ

Công chứng An-giê-ri, một nền công chứng phát triển (30/11/2014)

Vai trò của công chứng viên trong xã hội An-giê-ri là rất lớn, là van an toàn cho mọi giao dịch kinh tế, dân sự của người dân. Hệ thống pháp luật của An-giê-ri thể hiện thống nhất vấn đề này và cho rằng, đây chính là cốt lõi của vấn đề bảo đảm ổn định xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và công dân
Các tin đã đưa ngày: