Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm soát và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 (14/01/2019)

Theo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019, ngoài nhóm nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC, Bộ Công Thương xác định 06 nhóm nhiệm vụ với nội dung công việc, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và kết quả cụ thể.

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (11/01/2019)

Trong năm 2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ngay từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (07/01/2019)

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 tiếp nối các Nghị quyết số 19 từ năm 2014 đến 2018.

Bộ Công an thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC năm 2018 (07/01/2019)

Trong năm 2018, công tác kiểm soát TTHC của lực lượng Công an nhân dân tiếp tục có chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được nâng lên,.. là những đánh giá chung của Bộ Công an tại Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra Chính phủ (04/01/2019)

Ngày 27/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và đại diện một số bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ.


 

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Ngoại giao (04/01/2019)

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg và các quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2018, Bộ Ngoại giao đã xây dựng, ban hành và triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính, trong đó nổi bật là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa nền hành chính công

Bộ Công an chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (04/01/2019)

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), ngày 14/12/2018, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 3217/BCA-V03 chỉ đạo công tác này.

Thủ tục đăng ký khai tử cần tiếp tục được rà soát, đơn giản hóa (04/01/2019)

Việc đăng ký khai tử không chỉ giúp gia đình người chết thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý, đảm bảo quyền lợi mà còn có vai trò quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước và ban hành các chính sách phù hợp.

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh sau 5 năm thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ (02/01/2019)

Từ chỗ Môi trường kinh doanh ở mức trung bình thấp so với các nước ASEAN, sau 05 năm chúng ta tăng 24 bậc (từ vị trí 93/189 theo công bố năm 2014[1] lên 69/190 năm 2018)hiện xếp thứ 5 trong khu vực[2].

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Văn phòng Chính phủ năm 2018 (25/12/2018)

Luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng Chính phủ đã có nhiều đóng góp trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018.

Các tin đã đưa ngày: