Kết quả công tác cải cách TTHC 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (10/07/2019)

Công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trong 6 tháng đầu năm 2019 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kiên quyết xử lý hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính (05/07/2019)

Ngay sau khi có thông tin từ báo chí phản ánh hiện tượng gây khó khăn, tiêu cực liên quan đến việc cấp Hộ chiếu phổ thông, Căn cước công dân tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an kiểm tra, xác minh, xử lý (Công văn số 2656/VPCP-KSTT ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ)

Thanh tra Chính phủ cần sớm ban hành Kế hoạch để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP (02/07/2019)

Ngày 18/6/ 2019 Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ do Chính phủ giao về nâng cao chỉ số kiểm soát tham nhũng với sự tham dự của đại diện một số bộ, cơ quan, tổ chức, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Kết quả triển khai các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp tại Bộ Tư pháp trong quý II/2019 (02/07/2019)

Theo Báo cáo số 151/BC-BTP ngày 13/6/2019 của Bộ Tư pháp cho thấy, trong quý II/2019, Bộ đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Văn phòng Chính phủ trong quý II năm 2019 (27/06/2019)

 Trong quý II năm 2019, các nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thường trực Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng được Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt.

Bộ Công an tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực của công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 (25/06/2019)

Bảo đảm tiến độ xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, công tác truyền thông là những kết quả nổi bật của công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý II năm 2019 (25/06/2019)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 145/BC-BVHTTDL ngày 19/6/2019 báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ trong quý II năm 2019.

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 của Bộ Quốc phòng (24/06/2019)

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019, trong quý II, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đề ra và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận

Văn phòng Bộ Quốc phòng tập huấn nghiệp rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông (21/06/2019)

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ngày 14/6/2019 Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ

 

Tháo gỡ vướng mắc của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (11/06/2019)

Hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Quang Anh, đang sinh sống tại Đài Loan về việc lạm thu phí khi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và cấp hộ chiếu của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Các tin đã đưa ngày: