VCCI công bố Báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 (19/11/2019)

Theo Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố ngày 18/11/2019, số lượng doanh nghiệp được lựa chọn mẫu để khảo sát về mức độ hài lòng trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuế năm 2019 là 6.753 và tỉ lệ phản hồi là 1.727 doanh nghiệp trên toàn quốc (đạt 26%), trong đó 89%  từ khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật tại Bộ Tư pháp năm 2019 (12/11/2019)

Theo Báo cáo số 283/BC-BTP ngày 23/10/2019 của Bộ Tư pháp cho thấy, trong năm 2019, Bộ đã nỗ lực triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp để nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Chỉ số Tiếp cận tín dụng - Điểm sáng của Môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2019 (12/11/2019)

Là một trong hai chỉ số vừa tăng điểm vừa tăng bậc theo công bố của Ngân hàng Thế giới năm 2019, chỉ số Tiếp cận tín dụng là điểm sáng của Môi trường kinh doanh Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn còn dư địa cải cách và cần tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

Xếp hạng Môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2019 và phương hướng cải thiện trong thời gian tới (28/10/2019)

Theo Báo cáo Doing Bussiness 2020 (BD 2020) do Ngân hàng Thế giới công bố ngày 24/10/2019, Môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 1,2 điểm và giảm 01 bậc so với năm 2018.

Giải pháp đơn giản hóa các thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản (23/10/2019)

Trong giao dịch bảo đảm, việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản được thực hiện bằng nhiều phương thức (trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua hệ thống đăng ký trực tuyến hoặc qua thư điện tử), tuy nhiên còn một số bất cập giữa các phương thức thực hiện cần được nghiên cứu, đơn giản hóa.

Kết quả cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam (01/10/2019)

Theo kết quả công bố của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năm 2019, du lịch Việt Nam đứng thứ 63/140 nền kinh tế, tăng 4 bậc so với kết quả tại báo cáo năm 2017. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, mức tăng của Việt Nam cao hơn Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Singapore, Malaysia, Lào.

Bộ Quốc phòng chú trọng thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính (27/09/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 589/KH-BQP ngày 15/01/2019 về kiểm soát TTHC năm 2019, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là việc công bố, công khai, rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính

Bộ Tư pháp nỗ lực thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh (27/09/2019)

Theo Báo cáo số 243/BC-BTP ngày 13/9/2019 của Bộ Tư pháp cho thấy Bộ đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, bên cạnh kết quả đạt được còn có những khó khăn, vướng mắc cần được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (23/09/2019)

Cải thiện vị trí của Bộ Y tế trên bảng xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ về chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) là mục tiêu Bộ Y tế hướng đến khi ban hành Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 05/9/2019 về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế.

Các tin đã đưa ngày: