Phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (15/01/2021)

Ngày 12/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Chính phủ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục Đăng ký doanh nghiệp (15/01/2021)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, góp phần đơn giản hóa các thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ (13/01/2021)

Ngày 12/01/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-VPCP Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 (07/01/2021)

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn 2016-2020, chúng ta tiếp tục phải thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2021.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của Văn phòng Chính phủ (21/12/2020)

Theo Báo cáo số 10499/BC-VPCP ngày 15/12/2020, Văn phòng Chính phủ đã đạt được một số kết quả trong triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam năm 2020.

Sẽ áp dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có nhiều tiện ích hơn so với thẻ bảo hiểm y tế hiện hành (11/12/2020)

Ngày 3-12, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước từ ngày 1/4/2021, thay cho mẫu thẻ BHYT hiện hành được áp dụng từ cuối năm 2015 tới nay. Thẻ BHYT hiện hành còn thời hạn sử dụng vẫn tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh bình thường.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID (11/12/2020)

Nhằm cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), quá trình tham gia, thông tin hưởng, sổ khám chữa bệnh, cơ sở khám chữa bệnh BHYT, điểm thu, đại lý thu BHXH, BHYT, tích hợp các dịch vụ công dành cho cá nhân, các dịch vụ thanh toán trực tuyến,… tăng tiện ích cho ngưởi sử dụng, BHXH Việt Nam đã cung cấp ứng dụng BHXH trên nền tảng thiết bị di động VssID.

Kết quả cải cách TTHC giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (10/12/2020)

Ngày 05/12/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước (CCHCNN) giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (26/10/2020)

Thông tư ban hành để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Các tin đã đưa ngày: