Một số điểm nổi bật trong Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022 (18/07/2023)

Vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022. Chỉ số PCI do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố, qua đó thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh (18/07/2023)

Ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, theo đó, bổ sung nhiều quy định mới về thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp (17/07/2023)

Ngày 13 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 644/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Một số kết quả cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (17/07/2023)

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã đạt được một số kết quả đáng chú ý liên quan đến thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Bộ Tài chính cắt giảm các quy định, thủ tục liên quan đến xác nhận cư trú (17/07/2023)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi các quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc TTHC thuộc lĩnh vực tài chính (Thông tư số 43/2023/TT-BTC).

Cần thiết đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp (12/06/2023)

Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các quy định của pháp luật chuyên ngành, thời gian qua công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cũng như người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc yêu cầu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ở hầu hết các bộ, ngành, địa phương còn mang tính thủ công, giấy tờ, nhiều tầng nấc, chưa đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT làm phát sinh tình trạng ùn ứ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bộ Tư pháp triển khai thực hiện quy định về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (12/06/2023)

Ngày 30/5/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Tư pháp

Đẩy mạnh kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa các bộ, ngành phục vụ phát triển thương mại điện tử (07/06/2023)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg chỉ đạo các bộ, cơ quan đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 của Bộ Quốc phòng (31/03/2023)

Theo Báo cáo số 859/BC-BQP ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Bộ Quốc phòng, trong quý I năm 2023, công tác cải cách hành chính đã được Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng được ghi nhận

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2023 trong Quý I năm 2023 của Văn phòng Chính phủ (22/03/2023)

Thực hiện quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (Nghị quyết số 01/NQ-CP), vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP trong Quý I năm 2023 tại Văn phòng Chính phủ.
Các tin đã đưa ngày: