Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan (30/09/2021)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị phân cấp thẩm quyền thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư (10/09/2021)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 5429/BKHĐT-PC về đề nghị sửa đổi một số quy định trong các Luật hiện hành, trong đó có nhiều nội dung về tăng cường phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về đầu tư.

Tham vấn dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (10/09/2021)

Ngày 26/8/2021, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức cuộc họp trực tuyến lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” (30/08/2021)

Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các công việc cụ thể để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021.

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Tài chính (30/08/2021)

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC trong 07 tháng đầu năm được Bộ Tài chính nêu tại buổi làm việc trực tuyến với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính  ngày 06/8/2021.

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 (04/08/2021)

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 1607/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp (04/08/2021)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính (Công văn số 7702/BTC-TCHQ ngày 13/7/2021) về kết quả thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 , việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đem lại nhiều lợi ích thiết thực.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố 06 số điện thoại đường dây nóng giải đáp chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 (03/08/2021)

Để thống nhất theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và hỗ trợ giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ tại địa phương, ngày 27/7/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 2418/LĐTBXH-VP thông báo điều chỉnh phân công của các thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và số điện thoại đường dây nóng giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ.

Bộ Y tế ban hành Chỉ thị mới thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ (31/07/2021)

Ngày 30/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiệu quả nhất.

Cung cấp báo cáo tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (30/07/2021)

Để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan cung cấp báo cáo nhanh về tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Các tin đã đưa ngày: