Bộ Xây dựng chủ động cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng nhất là trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (11/01/2016)

Nhằm kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, ngày 28/12/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1455/QĐ - BXD về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

Bộ Nội vụ chủ động “làm sạch” các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (29/12/2015)

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 và Quyết định số 106/QĐ-BNV ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, Bộ Nội vụ đã rà soát, thống kê  và chuẩn hóa tổng số 194 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực, gồm: thi đua, khen thưởng; công chức, viên chức; tôn giáo; tổ chức, biên chế; chính quyền địa phương; công tác thanh niên; tổ chức phi chính phủ; văn thư và lưu trữ nhà nước.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm trong năm 2016 (24/12/2015)

Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2227/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp năm 2016.

Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết liệt thực hiện cải cách hành chính tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp (16/12/2015)

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng của cán bộ công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; đặc biệt là nâng cao chất lượng các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, ngày 02/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 -2020 (Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT); đồng thời, đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Việt Nam trước nhiều cơ hội và thách thức khi hình thành AEC (01/12/2015)

Ngày 31/12 tới, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ hình thành, đánh dấu một bước ngoặt của sự hòa nhập toàn diện giữa các nền kinh tế Đông Nam Á

Vì sao tinh giản trên 4.000 biên chế trong năm 2016? Mở đường xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả (01/12/2015)

Năm 2016 sẽ giảm hơn 4.000 biên chế của các bộ, ngành và địa phương là quyết định mới nhất vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc tinh giản biên chế được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, dù đây là bước đi cần thiết trong quá trình cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công chức, hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách để tăng lương cơ sở trong năm 2016.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (01/12/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, trong hai ngày 26 đến 27 tháng 11 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật soạn thảo, ban hành, hợp nhất, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn kỹ thuật rà soát, đánh giá TTHC và công bố, công khai, niêm yết TTHC; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008.

Thực hiện đơn giản hóa và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (01/12/2015)

Phát huy tính tích cực và chủ động trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đồng thời để đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế, sau khi tiến hành rà soát tổng thể 532 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát riêng các thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Ngày 12/11/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 4031/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Tránh đầu tư công kiểu “chỉ chọn ăn tôm hùm”? (26/11/2015)

VOV.VN -Theo TS. Huỳnh Thế Du, cơ chế ngân sách "tôm hùm" là kiểu chia ngân sách dựa trên sự cào bằng nhiều hơn là dựa trên hiệu quả đầu tư.

Minh bạch hóa quy định thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng trên đường thủy nội địa (26/11/2015)

Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 quy định việc vận tải hàng hoá siêu trường, hàng hóa siêu trọng phải có phương án bảo đảm an toàn trong quá trình vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường, hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa tại Quyết định số 33/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa lại chưa được quy định đầy đủ các bộ phận mà mới chỉ quy định nội dung chủ yếu của phương án vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng. Để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2015/NĐ-CP và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT quy định cụ thể, chi tiết thủ tục này.

Các tin đã đưa ngày: