Tránh đầu tư công kiểu “chỉ chọn ăn tôm hùm”? (26/11/2015)

VOV.VN -Theo TS. Huỳnh Thế Du, cơ chế ngân sách "tôm hùm" là kiểu chia ngân sách dựa trên sự cào bằng nhiều hơn là dựa trên hiệu quả đầu tư.

Minh bạch hóa quy định thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng trên đường thủy nội địa (26/11/2015)

Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 quy định việc vận tải hàng hoá siêu trường, hàng hóa siêu trọng phải có phương án bảo đảm an toàn trong quá trình vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường, hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa tại Quyết định số 33/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa lại chưa được quy định đầy đủ các bộ phận mà mới chỉ quy định nội dung chủ yếu của phương án vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng. Để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2015/NĐ-CP và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT quy định cụ thể, chi tiết thủ tục này.

Quy trình liên thông giữa Cơ quan thuế và Văn phòng đăng ký đất đai: Chưa cập nhật theo luật (26/11/2015)

Cải thiện quy trình đăng ký quyền sở hữu tài sản là nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Song hiện nay, việc liên thông giữa một số cơ quan thuế và Văn phòng Đăng ký đất đai/Đăng ký quyền sử dụng đất trong quy trình này còn nhiều vướng mắc do chưa được cập nhật theo Luật Đất đai năm 2013 gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Các tin đã đưa ngày: