Cung cấp 07 dịch vụ công hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (30/07/2021)

Nhằm rút ngắn thời gian, cắt giảm thủ tục đối tượng phải trực tiếp tự đi xin xác nhận hồ sơ, giấy tờ mà thay vào đó việc xác nhận sẽ được thực hiện liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu, xác nhận điện tử giữa Cổng Dịch vụ công Quốc gia với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội,… cũng như hạn chế tối đa đối tượng thụ hưởng bị trùng lặp thông qua kiểm tra, xác minh chéo thông tin giữa các hệ thống từ đó ngăn chặn việc lợi dụng để trục lợi chính sách

Thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (05/07/2021)

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm (Báo cáo số 4370/BC-VPCP).

Kết quả công tác cải cách hành chính Quý II năm 2021 của Bộ Quốc phòng (01/07/2021)

Theo Báo cáo số 3961/BC-CCHCngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng, trong quý II năm 2021, công tác cải cách hành chính đã được Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ và đã đạt được một số kết quả đáng được ghi nhận

Kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh của Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm (30/06/2021)

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 06 tháng đầu năm 2021của Bộ Tài chính (Công văn số 6395 /BTC-VP ngày 15/06/2021), Bộ đã đạt một số kết quả nổi bật trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (13/05/2021)

Dự thảo Nghị định được xây dựng với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.
 

Bộ Tài chính đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (13/05/2021)

Để tiếp tục thực hiện chủ trương về xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Bộ Công Thương cần tập trung triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP (17/04/2021)

Qua theo dõi tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/ 2020 của Chính phủ tại Bộ Công Thương cho thấy đến thời điểm hiện nay, còn nhiều nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Xây dựng dự thảo Nghị định quy định về phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (31/03/2021)

Dự thảo Nghị định quy định về phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (dự thảo Nghị định) đang được Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, hoàn thiện.

Bộ Tài chính ban hành Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số (31/03/2021)

Để thực hiện chủ trương về xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài chính, Bộ Tài chính có Quyết định số 2366/QĐ-BTC ban hành Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số theo lộ trình giai đoạn 2021 -2025 và tầm nhìn 2026 - 2030.

Thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính – Đề xuất giải pháp để đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong giai đoạn hiện nay (23/03/2021)

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 việc gắn kết, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một yêu cầu quan trọng, cần thực hiện ngay trong đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.
Các tin đã đưa ngày: