Bộ Công an tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực của công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

25/06/2019

Bảo đảm tiến độ xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, công tác truyền thông là những kết quả nổi bật của công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019

Cấp Căn cước công dân tại nhà cho người cao tuổi. Ảnh minh họa

 

Gắn kết công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC và các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Công an đã xây dựng trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật thi hành án hình sự (sửa đổi), cho ý kiến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội đối với 08 luật, 02 pháp lệnh, trong đó có: Luật cư trú (sửa đổi); Luật dẫn độ; Luật chuyển giao người đang chấp hành án phát tù; Luật phòng chống tội phạm có tổ chức; Luật lực lượng trị an cơ sở; Pháp lệnh cảnh sát khu vực…và xây dựng, ban hành theo thẩm quyền 11 thông tư quy định về: Xây dựng chương trình giáo dục, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và mở ngành, chuyên ngành đào tạo trong công an nhân dân; việc xuất cảnh có thời hạn để giải quyết việc riêng trong công an nhân dân; biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an; quy định về việc điều động sỹ quan, hạ sỹ quan công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã; quy định về phát ngôn và cung cấp thông in báo chí của công an nhân dân…

Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tiếp tục được công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 1781/QĐ-BCA- V03 ngày 20/3/2019 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, như: Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ giải quyết TTHC, duy trì giải quyết TTHC vào thứ bảy hàng tuần, cấp chứng minh nhân dân, Căn cước công dân tại nhà cho người cao tuổi, già yếu. Đồng thời, Bộ Công an tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nội dung quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung để bảo đảm các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất; thực hiện công bố, công khai TTHC theo đúng quy định và tiếp nhận và giải quyết 15 phản ánh, kiến nghị của công dân…

Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 3918/QĐ- BCA ngày 30/5/2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Công an xác định đẩy mạnh CCHC trên các lĩnh vực công tác quản lý xuất, nhập cảnh; cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa Asean. Bộ Công an cũng đã ký Thông tư số 08/TT-BCA ngày 26/3/2019 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý, Thông tư quy định 29 danh mục sản phẩm hàng hóa liên quan trực tiếp đến công tác công an như: lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, một số lại bình chữa cháy…các loại hàng hóa này đều chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Để nâng cao hiệu quả và phù hợp với đặc thù của công tác công an, Bộ Công an đã ký Quyết định số 3048/QĐ-BCA-V03 ngày 07/5/2019 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số CCHC trong công an nhân dân (thay thế Quyết định số 7651/QĐ-BCA-V19), điểm nhấn của văn bản này là các tiêu chí thành phần được lượng hóa rõ rệt và chỉ số hài lòng của người dân được coi là tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả CCHC của công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, Bộ Công an đã ký Quyết định số 2561/QĐ-BCA-V03 ngày 16/4/2019 ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết TTHC trong công an nhân dân năm 2019; theo Kế hoạch, sẽ có gần hai vạn phiếu điều tra xã hội học được phát hành đến tất cả đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng giải quyết TTHC và công an 63 địa phương, dự kiến Bộ Công an sẽ công khai Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân cùng thời điểm công bố Chỉ số CCHC trong công an nhân dân năm 2019.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về CCHC, cải cách TTHC
Để cán bộ, chiến sỹ hiểu, thực hiện và sự đồng tình, ủng hộ, giám sát của nhân dân trong công tác CCHC, thì công tác truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng, chính vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã và đang tích cực triển khai công tác truyền thông trên kênh truyền hình ANTV, các báo, đài truyền hình Trung ương, địa phương, hoặc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền với các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, tin bài…nội dung chủ yếu về gương người tốt, việc tốt, các mô hình, kết quả thực hiện CCHC, cải cách TTHC trong công an nhân dân và tại các địa phương, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ trong công tác CCHC, quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước… điển hình là Cục Cảnh sát giao thông đã chủ động biên tập, đăng tải trên 600 tin, bài về trật tự an toàn giao thông trên Trang Web của Cục, đã có trên 2 vạn lượt người truy cập; Công an tỉnh Lâm Đồng xây dựng, phát sóng 25 chuyên mục, gồm 204 tin, 26 phóng sự; Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Báo Bình Dương, Đài Phát thanh- Truyền hình Tỉnh phát sóng và đăng tải 46 tin, bài, 22 phóng sự; Công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk xây dựng bảng trình chiếu video tuyên truyền, hướng dẫn trực quan tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, đặc biệt đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức phát động cuộc thi “Chung tay CCHC năm 2019”… kết quả đã tạo sự lan tỏa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đẩy mạnh thực hiện CCHC, cải cách TTHC, nhận được phản hồi tốt từ nhân dân.

Các nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, cải cách tài chính công tiếp tục được Bộ Công an triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Riêng nhiệm vụ về hiện đại hóa nền hành chính, đang được Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công an nhân dân giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020; tiếp tục nâng cấp mạng LAN trong các đơn vị, bảo đảm trao đổi thông tin, báo cáo nội bộ diễn ra thuận lợi, góp phần tiết kiệm thời gian và vật chất trong quá trình thực thi công vụ; tổ chức hội thảo khoa học về “Công nghệ lưu trữ thông tin trên thẻ Căn cước công dân”, để tìm ra giải pháp tối ưu cho công tác này; hướng dẫn công an 16 địa phương đã được tổ chức cấp Căn cước công dân về mẫu tờ khai Căn cước công dân trực tuyến (mức độ 3) đối với công tác cấp Căn cước công dân… 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, như: Một số lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo đúng mức về CCHC; vẫn còn một số công an địa phương để xảy ra tình trạng người dân phản ánh về quy trình, thời hạn giải quyết và thái độ tiếp dân của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình giải quyết TTHC…

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Bộ Công an xác định tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC, cải cách TTHC đã được ban hành, trong đó tập trung thực hiện Quyết định số 4814/QĐ-BCA-V03 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ; thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; tổ chức thực hiện và công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân năm 2019 trong công an nhân dân; thực hiện các nhiệm vụ về thống kê, rà soát TTHC; công tác truyền thông và kiểm tra công tác CCHC năm 2019./.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC