Kiên quyết xử lý hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính

05/07/2019

Ngay sau khi có thông tin từ báo chí phản ánh hiện tượng gây khó khăn, tiêu cực liên quan đến việc cấp Hộ chiếu phổ thông, Căn cước công dân tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an kiểm tra, xác minh, xử lý (Công văn số 2656/VPCP-KSTT ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ Công an đã kịp thời chỉ đạo công an các địa phương nêu trên xác minh, xử lý. Để việc xác minh, xử lý đúng quy định pháp luật và quy định của ngành công an, lãnh đạo công an các địa phương đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất hoặc chỉ đạo xác minh làm rõ và báo cáo kết quả như sau:

Liên quan đến việc cấp, sửa đổi, bổ sung Hộ chiếu phổ thông:
Công an tỉnh Bắc Giang xác minh là có phần đúng về hiện tượng tiêu cực xảy liên quan đến việc cấp Hộ chiếu phổ thông; tuy nhiên, chưa đủ căn cứ kết luận hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhưng những vi phạm này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an Tỉnh. Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết không có chủ trương, chỉ đạo hoặc yêu cầu cán bộ, chiến sỹ nhận làm hộ chiếu nhanh, không có cơ sở kết luận một số cán bộ, chiến sỹ có liên hệ, móc nối với “cò” để làm hộ chiếu nhanh, thu tiền gấp nhiều lần so với quy định; tuy nhiên, có việc cán bộ, chiến sỹ tiếp nhận, giải quyết TTHC không trả giấy biên nhận cho công dân và sử dụng trang phục không đúng quy định. Theo Công an tỉnh Hải Dương, có việc cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu sớm và trả trước hạn cho công dân, một số trường hợp không lưu giữ tài liệu thể hiện các lý do để cấp hộ chiếu sớm, gây ra phản ứng không tốt từ dư luận quần chúng; không có việc ngã giá, thu thêm lệ phí ngoài quy định khi công dân có nhu cầu làm hộ chiếu nhanh và không có việc “cò mồi” tự do ra vào phòng riêng của cán bộ Đội Quản lý xuất nhập cảnh…

Trên cơ sở kết quả xác minh, lãnh đạo công an các địa phương đã xử lý theo thẩm quyền cán bộ, chiến sỹ có liên quan, cụ thể: (i) Thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” đối với 01 trưởng phòng, kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” và điều chuyển công tác đối với 03 cán bộ; (ii) kiểm điểm, phê bình và điều động 01 cán bộ chỉ huy cấp đội đến nhận công tác tại đơn vị khác; kiểm điểm, phê bình, yêu cầu rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với 01 lãnh đạo phòng do liên đới trách nhiệm, để cán bộ chiến sỹ dưới quyền vi phạm; (iii) điều động, điều chuyển công tác đối với 08 cán bộ, chiến sỹ để phòng ngừa tiêu cực. Ngoài ra, còn có 03 cán bộ, chiến sỹ còn nhận thêm hình thức phân loại thi đua hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ và hạ bậc thi đua năm 2019…

Liên quan đến sửa thông tin trên thẻ Căn cước công dân:
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, có việc cán bộ chiến sỹ thu tiền quá mức quy định khi làm thủ tục sửa thông tin trên thẻ Căn cước công dân... Trên cơ sở đó, đã xử lý: (i) Thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” và điều chuyển công tác đối với 01 cán bộ, kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” và điều chuyển công tác đối với 01 cán bộ chỉ huy đội; (ii) xử lý bằng hình thức “kiểm điểm, rút kinh nghiệm và phân loại thi đua năm 2019 ở mức hoàn thành nhiệm vụ” đối với 01 cán bộ; xử lý bằng hình thức “hạ một bậc danh hiệu thi đua năm 2019” đối với 02 cán bộ; kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với 03 cán bộ cấp phòng, cấp đội. Đồng thời, yêu cầu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành trao trả số tiền thu sai quy định cho công dân và giao Công an huyện Phù Cừ phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội gặp, nhận lỗi trước công dân về những tồn tại, thiếu xót trong quá trình giải quyết TTHC.     

Bên cạnh xử lý về mặt chính quyền, công an một số địa phương đang chỉ đạo xem xét xử lý về mặt đảng đối với một số cán bộ, chiến sỹ vi phạm; xem xét, phân công lại lãnh đạo phụ trách công tác chuyên môn; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo công an các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, chiến sỹ, chấn chỉnh ngay việc chấp hành quy định pháp luật, quy chế làm việc, quy trình công tác, lễ tiết, tác phong, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra sai phạm khi thi hành công vụ, nhất là trong giải quyết TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Với việc xác minh, kiên quyết xử lý các vi phạm đã thể hiện trách nhiệm cao của Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương nêu trên trong công tác xây dựng lực lượng, xây dựng hình ảnh người công an. Đây cũng là bài học để cán bộ, chiến sỹ công an rút kinh nghiệm, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả phục vụ nhân dân./.
 
Ngày 25/3/2019 Báo Tiền Phong Online có bài viết “Ngã giá tại phòng quản lý xuất nhập cảnh” và Báo Điện tử VTC NEW có bài viết “Làm hộ chiếu nhanh: Ngã giá tại phòng quản lý xuất nhập cảnh”; trước đó, ngày 17/01/2019 Báo Tiền Phong Online có bài viết “Mất tiền triệu để sửa thông tin cá nhân”, Báo Điện tử VTC NEW có bài viết “Muốn sửa thông tin thẻ căn cước công dân, người dân phải chi gấp 50 lần mức quy định cho công an” phản ánh những hiện tượng gây khó khăn, tiêu cực liên quan đến việc cấp Hộ chiếu phổ thông ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và sửa thông tin trên thẻ Căn cước công dân tại Công an huyện Phù Cừ và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Hưng Yên.
 

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC