Tọa đàm công bố, hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ

31/07/2019

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, ngày 24/7/2019 Thanh tra Chính phủ đã tổ chức “Tọa đàm công bố, hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ và rà soát các tiêu chí bị trừ điểm” với sự tham dự của đại diện một số bộ, ngành và các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Theo kết quả công bố của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ về Chỉ số CCHC năm 2018, Thanh tra Chính phủ đạt điểm Chỉ số CCHC là 81.10/100 điểm, tăng 02 bậc so với năm 2017. Trong đó, chỉ số cải cách TTHC đạt 13.14/15.5 điểm (87,5%), xếp thứ 8/18.
 
Ảnh: Toàn cảnh cuộc Tọa đàm
 
 
Qua số điểm đạt được trên 7 lĩnh vực đánh giá của Chỉ số CCHC cấp bộ cho thấy, còn nhiều lĩnh vực CCHC của Thanh tra Chính phủ đạt kết quả thấp như: Hiện đại hóa nền hành chính xếp thứ 18/18; công tác chỉ đạo điều hành xếp tứ 16/18; công tác cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 15/18…
Tại Tọa đàm, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, bên cạnh việc nêu những kết quả đạt được đã phân tích những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng của Thanh tra Chính phủ thời gian qua. Theo ông Trần Ngọc Liêm, Thanh tra Chính phủ ngoài việc sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như: Tích cực triển khai các hoạt động của CCHC như ban hành kế hoạch hàng năm, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổ chức các hội nghị, tọa đàm về CCHC, rà soát, ban hành, công bố các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ,... thì Thanh tra Chính phủ còn tổ chức triển khai thực hiện chấm điểm CCHC thông qua Bộ chỉ số chấm điểm CCHC tại các cục, vụ, đơn vị trong nội bộ cơ quan[1] và coi đây là thước đo đánh giá kết quả triển khai công tác CCHC tại mỗi đơn vị.
Tiếp đó, các đại biểu của Thanh tra Chính phủ đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chấm điểm xác định chỉ số CCHC, cụ thể là: Đặc thù của TTCP là TTHC không thể thực hiện, hoặc không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến; khó đạt điểm cao trong đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC. Đồng thời, các đại biểu cũng phát biểu ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề liên quan đến tính đặc thù công việc của các đơn vị như: Cách chấm điểm thông qua việc trình dự thảo kết luận thanh tra, nếu tính trình lần 1 thì không đáp ứng mục tiêu vì không hạn chế được việc kéo dài thời hạn ban hành kết luận, đồng thời dễ nảy sinh tình trạng chạy theo thời gian mà không chú trọng chất lượng kết luận; đề nghị không trừ điểm khi không được giao thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hoặc không được giao xây dựng văn bản QPPL…
Phát biểu tại Tọa đàm, ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã phân tích, giải đáp những thắc mắc của Thanh tra Chính phủ về những nội dung xoay quanh tiêu chí chấm điểm CCHC hàng năm. Đồng thời, Đề nghị Thanh tra Chính phủ nên tập trung tổng hợp, nghiên cứu, phân tích tất cả các tiêu chí bị điểm thấp để tìm hiểu nguyên nhân khách quan, chủ quan, trên cơ sở đó có giải pháp khắc phục phù hợp.
Phát biểu bế mạc Tọa đàm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định Thanh tra Chính phủ ghi nhận những ý kiến góp ý, trao đổi của các đại biểu tham dự để nghiên cứu, cụ thể hóa trong chỉ đạo, điều hành việc thực hiện công tác CCHC nói chung, công tác cải cách TTHC nói riêng. Đồng thời, xác định những định hướng cơ bản và các giải pháp nhằm đổi mới công tác CCHC của Ngành trong thời gian tới./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 

[1] Ban hành theo quyết định số 1030/QĐ-TTCP ngày 06/12/2018 của Thanh tra Chính phủ.