Kết quả cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam

01/10/2019

Theo kết quả công bố của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năm 2019, du lịch Việt Nam đứng thứ 63/140 nền kinh tế, tăng 4 bậc so với kết quả tại báo cáo năm 2017. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, mức tăng của Việt Nam cao hơn Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Singapore, Malaysia, Lào.

Văn bản số 3730/BVHTTDL-VP ngày 19/9/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 trong 9 tháng đầu năm 2019 đã ghi nhận một số kết quả nổi bật trong triển khai các nhiệm vụ có liên quan góp phần cải thiện Chỉ số này. Cụ thể:
Thời gian vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung rà soát, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Đến nay, Bộ đã thực hiện cắt giảm 63/122 điều kiện kinh doanh (chiếm 52%); số sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (chi tiết đến mã HS 6 số và 8 số) giảm từ 436 mã xuống còn 283 mã (giảm 153 mã, tương ứng 65%). Đồng thời, Bộ cũng đã tiến hành rà soát, chấm dứt việc quy định thủ tục hành chính trong công văn hướng dẫn do Bộ và các đơn vị trực thuộc ban hành.
Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tính đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai tổng cộng 30 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 54% trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 30.3%, hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 30% theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chỉnh phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều được xử lý hồ sơ điện tử, biểu mẫu hồ sơ tự động theo quy định, công khai thời gian xử lý cho phép người dùng theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã cung cấp giao diện cho thiết bị di dộng, có chức năng giải đáp thắc mắc và chức năng đánh giá, công khai mức độ hài lòng cho người sử dụng.
Chỉ số năng lực canh tranh du lịch được đánh giá trên cơ sở đo lường 90 chỉ số thuộc 4 nhóm chỉ số thành phần. Bên cạnh các nhóm được đánh giá tăng hạng nhiều nhất (mức độ mở cửa quốc tế, sức cạnh tranh về giá, hạ tầng hàng không), vẫn có một số nhóm chỉ số bị tụt hạng nhiều như: hạ tầng mặt đất và cảng (-13), nhân lực và thị trường lao động (-10), y tế và vệ sinh (-9), mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông (-3).
Để thực hiện mục tiêu đến năm 2021 nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch lên 10-15 bậc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với vai trò làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số này, đề xuất một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới như: phát huy thế mạnh nổi trội về tài nguyên văn hóa và tài nguyên tự nhiên, đặc biệt chú trọng yêu cầu phát triển bền vững; tập trung cải thiện cơ bản điểm yếu về hạ tầng dịch vụ du lịch và sự bền vững về môi trường; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân lực và thị trường lao động cũng như mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy du lịch; tập trung nâng cao nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch; tiếp tục nâng cao xếp hạng nhóm chỉ số về mức độ mở cửa quốc tế và hạ tầng hàng không./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.