Cải cách, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đăng ký mua điện hạ áp, đăng ký mua điện trung áp

22/11/2019

Các dịch vụ công trong lĩnh vực điện gồm: Đăng ký mua điện hạ áp, đăng ký mua điện trung áp và thanh toán tiền điện dự kiến triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thời gian tới. Một trong những yêu cầu đặt ra để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là phải thực hiện rà soát, cải cách, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ của các thủ tục này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

1. Thực trạng quy định các thủ tục
Các thủ tục Đăng ký mua điện hạ áp, Đăng ký mua điện trung áp hiện nay được quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực, Quyết định số 505/QĐ-EVN 13 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam .
Thủ tục đăng ký mua điện hạ áp có 02 trường hợp, mỗi trường hợp lại chia ra 03 trường hợp, cụ thể là: (1) Đăng ký mua điện hạ áp phục vụ mục đích sinh hoạt (sử dụng công tơ riêng, sử dụng chung công tơ, tách công tơ dùng chung); (2) Đăng ký mua điện hạ áp phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt (công suất đăng ký sử dụng < 40kW; công suất đăng ký sử dụng lớn ≥ 40kW; mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt).

Các trường hợp cơ bản có các bước thực hiện như nhau, chỉ khác nhau về thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp, thời hạn giải quyết quy định khác nhau giữa thành thị và nông thôn, trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện. Các hồ sơ gồm: Giấy đề nghị mua điện, Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức), Giấy tờ xác định chủ thể Hợp đồng mua bán điện, Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý trên địa bàn của các hộ dùng chung, Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung, Giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ Hợp đồng mua bán điện đang dùng chung, Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện, Bản đăng ký biểu đồ phụ tải. (Trường hợp khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ), Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc. Thời hạn giải quyết đối với thành phố, thị xã, thị trấn là không quá 03 ngày làm việc ; đối với nông thôn là không quá 05 ngày làm việc; nếu phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc. Thủ tục có quy định Mẫu giấy đề nghị mua điện cho các trường hợp bao gồm các thông tin về : (1) Họ và tên; (2) Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/CCCD; (3) Địa điểm đăng ký sử dụng điện; (4) Số điện thoại liên hệ và nhận SMS; (5) Fax; (6) Email; (7) Công suất đăng ký sử dụng; (8) Số hộ dùng chung; (9) Tình trạng sử dụng điện hiện tại; (10) Tên chủ hộ dùng chung/số Hợp đồng mua bán điện/mã số KH/địa chỉ.
Sơ đồ trình tự thực hiện như sau:
 

 
Đối với thủ tục Đăng ký mua điện trung áp, có 03 trường hợp cụ thể là: Khách hàng mua điện sinh hoạt; khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (công suất đến 2.000kVA, công suất lớn hơn 2.000kVA); khách hàng mua buôn điện nông thôn. Các trường hợp cơ bản có các bước thực hiện như nhau, chỉ khác nhau về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết thì có 02 trường hợp quy định riêng đối với TP. Hồ Chí Minh. Các thành phần hồ sơ là: Giấy đề nghị mua điện, Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức), Giấy tờ xác định chủ thể Hợp đồng mua bán điện, Thông tin đăng ký đấu nối, Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện, Giấy phép hoạt động Điện lực (trường hợp mua buôn điện có công suất lớn hơn 50kVA). Thời hạn thực hiện, tại TP. Hồ Chí Minh là không quá 05 ngày làm việc, các tỉnh, thành phố khác không quá 07 ngày làm việc. Ngoài Mẫu giấy đề nghị mua điện, thủ tục quy định Mẫu thông tin đăng ký đấu nối.
Trình tự thực hiện cấp điện mới từ lưới điện trung áp, trường hợp công trình điện (trạm biến áp/đường dây và trạm biến áp) do Điện lực đầu tư, Điện lực thực hiện 02 thủ tục với Khách hàng (i) Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, thỏa thuận điểm đấu nối và (ii) Ký kết HĐMBĐ như đối với khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp. Các bước còn lại Điện lực tự thực hiện tuân thủ theo đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng thời gian là 30 ngày làm việc, riêng TP. Hồ Chí Minh là 13 ngày (bao gồm thời gian thực hiện của Điện lực và thời gian giải quyết thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó thời gian của Điện lực tại TP. Hồ Chí Minh không quá 05 ngày làm việc, các tỉnh/thành phố khác không quá 07 ngày làm việc). Trường hợp công trình điện do khách hàng đầu tư  mà Khách hàng có tổng công suất trạm biến áp lớn hơn 2.000kVA thì cần có thêm bước Xác nhận sự phù hợp Quy hoạch điện trước khi thảo thuận vị trí cột/trạm điện…. Trường hợp đến 2.000kVA thì trình tự như sau:
 

Với quy định như trên, có thể thấy rằng thủ tục đăng ký mua điện hạ áp và trung áp hiện nay về cơ bản là phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, các đơn vị ngành Điện sẽ liên hệ và giải quyết, khách hàng sẽ không phải đến địa điểm giao dịch của ngành Điện bất kỳ lần nào, mọi thao tác được thực hiện đơn giản và thuận tiện, mọi dịch vụ được cung cấp công khai, dễ kiểm tra, dễ giám sát.
Tuy nhiên, để triển khai kết nối Cổng Dịch vụ công với các dịch vụ của ngành Điện, cần cải cách quy trình nghiệp vụ đối với các thủ tục này.
2. Giải pháp cải cách quy định, thủ tục
Thứ nhất, đối với thủ tục Đăng ký mua điện hạ áp
Cần cải cách, đơn giản hóa thành phần hồ sơ mà khách hàng phải nộp/cung cấp cho ngành điện để tạo thuận lợi cho khách hàng, cụ thể như sau: Giảm tối đa các giấy tờ mà khách hàng phải cung cấp bằng cách bãi bỏ 3 loại giấy tờ gồm: Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân – trừ trường hợp giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã nếu khách hàng không có các giấy tờ tùy thân khác và giấy tờ xác định chủ thể Hợp đồng mua bán điện. Thay thế Giấy đề nghị mua điện và giấy tờ liên quan bằng phương thức kê khai trực tuyến và bổ sung các thông tin này trên trang web khi khách hàng đăng ký dịch vụ trực tuyến, chỉ phải có Giấy mua điện trong trường hợp thực hiện trực tiếp. Trường hợp mua điện hạ áp phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt, đề nghị bỏ thành phần hồ sơ là Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện mà chỉ cần bổ sung thông tin kê khai nội dung này trong nội dung kê khai trực tuyến hoặc Giấy đề nghị. Bên cạnh đó, hiện nay trong quy trình có bước liên hệ với khách hàng để bổ sung giấy tờ còn thiếu (nếu có) tại địa điểm của khách hàng, Điện lực có thể chụp ảnh hồ sơ và kiểm chứng các thông tin này tại địa điểm của khách hàng.
Về thời hạn thực hiện, hiện nay mới quy định thời gian giải quyết chung mà chưa quy định thời gian cụ thể của từng bước, gồm: (1) Liên hệ với khách hàng để thống nhất thời điểm khảo sát, thoả thuận vị trí và thời gian lắp đặt công tơ, bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) tại địa điểm của khách hàng; (2) khách hàng tham gia nghiệm thu, ký Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm và nghiệm thu, ký Hợp đồng mua bán điện đã được Điện lực ký trước; (3) thực hiện dịch vụ lắp đặt dây dẫn sau công tơ vào nhà cho khách hàng….  Do vậy, đề nghị quy định rõ hơn từng bước để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện, theo dõi, giám sát;
Thứ hai, đối với thủ tục Đăng ký mua điện trung áp
Cần cải cách, đơn giản hóa thành phần hồ sơ mà khách hàng mua điện trung á phải nộp cho ngành điện để tạo thuận lợi cho khách hàng, các nội dung cải cách cụ thể tương tự như thủ tục Đăng ký mua điện hạ áp. Đồng thời, xem xét, bãi bỏ yêu cầu phải có bản Đăng ký điểm đấu nối mà thay vào đó bổ sung các thông tin bày vào nội dung kê khai hoặc Giấy đề nghị mua điện trong trường hợp thực hiện trực tiếp. Trường hợp thực hiện trực tuyến, nếu vẫn phải có bản Đăng ký điểm đấu nối, đề nghị rà soát, chỉnh sửa mẫu Đăng ký điểm đấu nối để lược bỏ những nội dung thông tin đã được Hệ thống ghi nhận ở phần thông tin do khách hàng kê khai.
Để thực hiện thủ tục này, ngành điện cần thực hiện nhiều thủ tục liên quan tới các sở, ngành khác nhau tại địa phương (một số bước mỗi địa phương phân công cho các sở, ngành khác nhau thực hiện, ví dụ như bước Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và Cấp phép thi công xây dựng công trình điện có thể do Sở Xây dựng, Sở giao thông vận tải hoặc UBND cấp huyện tùy từng tỉnh). EVN đã có văn bản hướng dẫn và đến cuối tháng 9/2019, trên toàn quốc đã có 37/63 tỉnh ban hành quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian tới, cần ban hành quy trình liên thông chuẩn thực hiện thống nhất trong toàn quốc, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết đăng ký mua điện trung áp, khuyến khích khách hàng thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Quy trình thực hiện liên thông giữa điện lực với các cơ quan nhà nước tại địa phương theo nghiên cứu sơ bộ ban đầu như sau:
Bước 1: Điện lực tiếp nhận hồ sơ của khách hàng/chủ đầu tư, thực hiện khảo sát và thực hiện thoả thuận đấu nối. Trên cơ sở thoả thuận đấu nối, khách hàng/chủ đầu tư thực hiện thiết kế công trình.
Bước 2: Khách hàng/chủ đầu tư chuyển các hồ sơ liên quan đến quy hoạch điện (công trình trên 2000 kW) và hồ xin cấp phép thi công đến Điện lực để làm đầu mối chuyển hồ sơ đề nghị Sở Công Thương  (thực hiện việc đối chiếu quy hoạch điện lực tỉnh để xác nhận sự phù hợp với quy hoạch cho công trình trên 2000 kW) và Sở Giao thông vận tải/Sở Xây dựng/UBND cấp huyện thực hiện việc thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và Cấp phép thi công xây dựng công trình điện. Hồ sơ xử lý được Sở Giao thông vận tải/Sở Xây dựng/UBND chuyển lại cho Điện lực để chuyển khách hàng/chủ đầu tư thực hiện việc thi công xây dựng công trình điện.
Bước 4: Điện lực và khách hàng/chủ đầu tư tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu và đóng điện cho khách hàng.
Sơ đồ quy trình liên thông như sau:
 

 
Để thực thi các đề xuất cải cách nêu trên, thời gian tới, Bộ Công Thương cần chủ trì rà soát Nghị định số 137/2013/NĐ-CP và các quy định liên quan nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện việc cấp điện trung áp, hạ áp; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước với ngành điện để thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký mua điện trung áp (cơ quan điện lực làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả), áp dụng thống nhất trong toàn quốc. EVN chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ liên quan đến đăng ký mua điện hạ áp, trung áp để tạo thuận lợi nhất cho khách hàng, từ đó sửa đổi bổ sung Quyết định số 505/QĐ-EVN cho phù hợp; thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục liên quan trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tích hợp với trang web của EVN và của 05 Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVN./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính