Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 năm 2019 của VCCI

26/12/2019

Với 04 nhóm nhiệm vụ chính được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2019.

VCCI đã tiến hành khảo sát, phân tích, thu thập các thông tin để xây dựng và hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết dưới góc nhìn doanh nghiệp; tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo với sự tham gia của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và một số bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục triển khai Dự án Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm thứ 14 và tiến hành công bố Báo cáo PCI năm 2018 với sự tham dự của hơn 700 đại biểu. VCCI cũng tiếp tục thực hiện hoạt động đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực quan trọng như: Thuế, hải quan, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, cấp phép lĩnh vực môi trường, bảo hiểm xã hội…; phối hợp với Tổng cục Thuế công bố “Báo cáo đánh giá cải cách TTHC ngành thuế - mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019” trên cơ sở ý kiến của 1.700 doanh nghiệp; phối hợp tổ chức “Hội nghị giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu” với sự tham dự, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp bất cập, vướng mắc của pháp luật do doanh nghiệp kiến nghị, qua rà soát các văn bản QPPL và tổng hợp hơn 200 vấn đề do doanh nghiệp phản ánh, VCCI đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo rà soát 20 chồng chéo lớn trong các Luật, văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực có tác động lớn tới môi trường kinh doanh, như: Đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản... Trong năm, VCCI đã tham gia 20 ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án, dự thảo văn bản QPPL liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức tham vấn ý kiến doanh nghiệp đối với đề nghị xây dựng 115 dự thảo văn bản QPPL; tổ chức 16 hội thảo lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn bản QPPL; vận hành website www.vibonline.com.vn để đăng tải hơn 200 dự thảo văn bản QPPL và tài liệu liên quan, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia.
 
Triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, VCCI đã phối hợp với Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh tổ chức Hội nghị toàn quốc với chủ đề “Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”. Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, với hơn 800 đại biểu trong và ngoài nước. Tại hội nghị, VCCI đã kiến nghị Chính phủ xem xét ban hành các chính sách về việc lập báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp (CSI) cũng như áp dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững trong lập báo cáo và xây dựng chiến lược phát triển bền vững doanh nghiệp; đề xuất giao VCCI phối hợp với các bộ, ngành đưa CSI là một tiêu chí đánh giá khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân của Chính phủ; xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia tích cực vào phát triển kinh tế số tại Việt Nam. VCCI đã thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh nội dung Bộ chỉ số CSI từ 131 xuống còn 98 chỉ số, 90% trong số đó là các chỉ số tuân thủ pháp luật; tổ chức thành công chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019. Ngoài ra, VCCI tích cực triển khai các hoạt động thuộc sáng kiến thúc đẩy mô hình Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam như: Sáng kiến không xả thải vào thiên nhiên, Dự án xây dựng thị trường nguyên vật liệu thứ cấp tại Việt Nam…
Triển khai các hoạt động thúc đẩy chương trình “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, đã thành lập Hội đồng tư vấn triển khai chương trình và dự kiến sẽ mở rộng hoặc thành lập thêm các tổ công tác/ tổ tư vấn cụ thể trong từng lĩnh vực ngành hàng liên quan trong các năm tiếp theo....
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính