Bộ Công Thương tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

29/12/2019

Thực hiện Quyết định số 3629/QĐ-BCT, ngày 24/12/2019, Văn phòng Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn công tác cải cách hành chính, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương năm 2019.

(Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: ĐH)


Mục đích phổ biến, tập huấn là nhằm trang bị, cập nhật những thông tin, kiến thức, quy định mới trong lĩnh vực cải cách hành chính, kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối của Bộ Công Thương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ này.
Tại Hội nghị, các học viên được nghe 03 chuyên đề do các báo cáo viên của Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Văn phòng Bộ Công Thương phối hợp trình bày, cụ thể là: Tổng quan về công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương, tổng quan về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, thực trạng và giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử nhằm góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính tại Bộ Công Thương.
Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị những kỹ năng cần thiết, cơ bản về công tác cải cách hành chính, nghiệp vụ kiểm soát TTHC cụ thể như: Nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, những yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay và phương hướng trong thời gian tới; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, giảm giấy tờ cho cá nhân, tổ chức… Các học viên cũng có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC./.

Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính