Tổng cục Hải quan chỉ đạo chấp hành nghiêm quy trình hải quan điện tử khi thực hiện thủ tục đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

17/07/2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4572/VPCP-KSTT ngày 08/6/2020 về việc kiểm tra nội dung báo nêu liên quan đến việc doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giấy dù đã nộp bản điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng Cục Hải quan Bộ Tài chính đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tuân thủ nghiêm quy trình hải quan điện tử khi thực hiện thủ tục đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

 

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)


Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt, nghiên cứu đề xuất và thực thi các giải pháp cần thiết đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan đến quá trình xử lý chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đã được nêu tại văn bản số 4334/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2019 và 2056/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2020.

Các cơ quan hải quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, trường hợp phát hiện công chức hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan khi doanh nghiệp đã nộp các chứng từ điện tử qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thì thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và luân chuyển công chức sang bộ phận công tác khác, không bố trí tại khâu kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hải quan.

Đồng thời, các địa điểm làm thủ tục hải quan đăng thông báo với nội dung: Trường hợp công chức hải quan không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, vẫn yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan khi doanh nghiệp đã nộp đầy đủ các chứng từ điện tử qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn thì doanh nghiệp phản ánh thông tin cho cơ quan hải quan theo số điện thoại đường dây nóng được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để được hỗ trợ xử lý.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã liên tục có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu công chức hải quan chấp hành nghiêm quy trình, thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Việc yêu cầu các cục, chi cục hải quan thực hiện kiểm tra, xử lý và điều chuyển công chức hải quan vi phạm là một trong những biện pháp quyết liệt để khắc phục bất cập trong quá trình xử lý hồ sơ hải quan đã được cơ quan báo chí, doanh nghiệp phản ánh.

Lê Hồng Quang
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính