Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

22/09/2020

Nhằm trang bị kiến thức và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, sĩ quan làm công tác cải cách hành chính và thành viên Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 16/9/2020, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ .

Tham dự Hội nghị có trên 30 đại biểu là cán bộ, sĩ quan làm công tác cải cách hành chính và thành viên Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP thuộc Bộ Quốc phòng.
 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Chính - Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ươngVăn phòng Bộ Quốc phòng  phát biểu khai mạc Hội nghị

 
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề về: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Bộ Quốc phòng. Trong đó, báo cáo viên tập trung giới thiệu nội dung chính về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Lập danh mục, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; các giải pháp, điều kiện, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết, trả kết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; những điểm cần lưu ý trong quá trình triển khai, áp dụng thực tiễn thường gặp phải và đang là những vấn đề khó khăn đối với cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, báo cáo viên với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn của mình đã giải đáp và cùng trao đổi để đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời.
 
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị
 
Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 68/NQ-CP cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan làm công tác cải cách hành chính và thành viên Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng./.
Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát TTHC