Cung cấp 07 dịch vụ công hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

30/07/2021

Nhằm rút ngắn thời gian, cắt giảm thủ tục đối tượng phải trực tiếp tự đi xin xác nhận hồ sơ, giấy tờ mà thay vào đó việc xác nhận sẽ được thực hiện liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu, xác nhận điện tử giữa Cổng Dịch vụ công Quốc gia với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội,… cũng như hạn chế tối đa đối tượng thụ hưởng bị trùng lặp thông qua kiểm tra, xác minh chéo thông tin giữa các hệ thống từ đó ngăn chặn việc lợi dụng để trục lợi chính sách


Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tài chính,Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã xây dựng và cung cấp 07 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html để hỗ trợ cho các đối tượng nhất là trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cụ thể là các dịch vụ công: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất, Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân.
Theo đó, quy trình thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã được đơn giản tối đa, đối tượng đăng nhập và khai, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (trừ các thành phần hồ sơ, dữ liệu đã được Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các biểu mẫu sẽ được điện tử hóa), Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển dữ liệu đến cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận. Sau khi nhận được xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cổng Dịch vụ công Quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ trực tuyến của đối tượng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách. Trường hợp Hệ thống một cửa cấp Tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng Dịch vụ công Quốc gia cấp.
Việc thực hiện các TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng tận dụng tối đa các dữ liệu đã kết nối, liên thông giữa Cổng Dịch vụ công Quốc gia với các Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết  được nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bị trùng lặp, không bị lợi dụng, trục lợi chính sách; giảm việc đi lại, tiếp xúc của đối tượng với chính quyền trong giải quyết chế độ, chính sách nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát./.
 
Thực hiện Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, năm 2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tiếp nhận và giải quyết 1.220 hồ sơ đề nghị vay vốn và hồ sơ đề nghi hỗ trợ tạm ngừng việc, nghỉ việc không lương cho 316 doanh nghiệp.
Phạm Hữu