19 địa phương cần đẩy mạnh thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai

24/06/2022

Việc triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân đã được triển khai thí điểm từ tháng 11/2020 và mở rộng thực hiện toàn quốc từ tháng 6/2021. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 01 địa phương (Quảng Trị) đã kết nối, tích hợp nhưng chưa triển khai và 18 địa phương có số lượng giao dịch còn rất hạn chế, gồm: TP. Hồ Chí Minh; TP. Hà Nội; Bắc Kạn; Tuyên Quang; Bến Tre; Lạng Sơn; Cà Mau; Hà Giang; Hải Phòng; Bạc Liêu; Sơn La; Lai Châu; Cao Bằng; Kiên Giang; Hà Tĩnh; Điện Biên; Hưng Yên; Ninh Thuận.

Tháng 11/2020, Cổng DVC quốc gia đã thí điểm cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến (TTTT) nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại 4 tỉnh là: Bình Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tây Ninh. Dịch vụ này cho phép người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, giúp cắt giảm tối thiểu thời gian, chi phí 03 lần đi lại, liên hệ để thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan, cụ thể: (1) Đến cơ quan đất đai hoặc một cửa để nhận thông báo nghĩa vụ tài chính; (2) Đến Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng để nộp tiền; (3) Đến cơ quan đất đai hoặc một cửa để nộp bổ sung chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính làm cơ sở để xem xét, thẩm định trước khi cấp giấy chứng nhận.
 
Hình 1. Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng DVCQG

Tính đến ngày 14/6/2022, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được tích hợp, triển khai ở 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Kết quả đã có hơn 469 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai với tổng số tiền hơn 1,8 nghìn tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, đã có nhiều địa phương chủ động, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng Dịch vụ công quốc gia như: Bình Phước; Khánh Hòa; Long An; Hải Dương; Đắk Nông; Vĩnh Phúc; An Giang; Bắc Ninh; Bắc Giang; Thái Nguyên; Bình Định… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 01 địa phương (Quảng Trị) đã kết nối, tích hợp nhưng đến nay chưa triển khai và 18 địa phương có số lượng giao dịch còn rất hạn chế như: TP. Hồ Chí Minh; TP. Hà Nội; Bắc Kạn; Tuyên Quang; Bến Tre; Lạng Sơn; Cà Mau; Hà Giang; Hải Phòng; Bạc Liêu; Sơn La; Lai Châu; Cao Bằng; Kiên Giang; Hà Tĩnh; Điện Biên; Hưng Yên; Ninh Thuận.
Việc triển khai kết nối, cung cấp đồng bộ giải pháp TTTT nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng DVC quốc gia là một bước đột phá trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên cơ sở kết nối liên thông giữa các cơ quan thuế, đất đai, một cửa, kho bạc, ngân hàng, trung gian thanh toán giúp giảm số lần đi lại, thời gian xử lý hồ sơ TTHC, công khai minh bạch các bước xử lý, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc triển khai đã đạt được những kết quả bước đầu. Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục tổ chức phối hợp, liên thông điện tử tốt giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, một cửa, kho bạc, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng, trung gian thanh toán để triển khai có kết quả dịch vụ này, nhất là 19 địa phương thực hiện còn yếu; đồng thời, tiếp tục thực hiệc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 về việc mở rộng thực hiện đối với việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC đất đai đối với tổ chức, doanh nghiệp./.
Nguyễn Đức Đạt, Cục KSTTHC