Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo, văn xã kết nạp đảng viên mới (21/08/2020)

Thực hiện Quyết định số 967-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về việc kết nạp đảng viên, được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 19 tháng 8 năm 2020, Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo, văn xã tổ chức lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Hoàng Long vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp tổ chức đại hội thành công (13/03/2020)

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức đại hội các chi bộ trong toàn Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, ngày 11/3/2020 Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp thuộc Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: những vướng mắc được tháo gỡ (27/11/2019)

Hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được phản ánh, kiến nghị của Chi nhánh Công ty TNHH Knight Logistics tại Hải Phòng do ông Hồ Bảo Quốc Trung Kiên - người đại diện theo pháp luật về quy trình làm việc kéo dài và mâu thuẫn của chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hải Phòng, gây bối rối và hoang mang cho doanh nghiệp.

Cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan (22/11/2019)

Quy định về thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đã tương đối đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn bất cập trong thực hiện thủ tục này gây ra những phiền hà cho doanh nghiệp đòi hỏi phải nghiên cứu, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 của Văn phòng Chính phủ trong quý III năm 2019 (20/09/2019)

Các nhiệm vụ liên quan đến cải cách, kiểm soát TTHC, thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ trong quý III được triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Kinh nghiệm, giải pháp triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất trên toàn tỉnh của Quảng Ninh (06/08/2019)

Cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến được tỉnh Quảng Ninh xác định là nội dung quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh thanh toán điện tử phục vụ mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử (06/08/2019)

Trong nửa đầu năm 2019, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và thanh toán điện tử nói riêng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ với những kết quả đáng ghi nhận.

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu cho người Việt Nam ở nước ngoài (05/08/2019)

Hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được phản ánh, kiến nghị của bà Trương Thị Mỹ Lệ về việc lạm thu phí khi thực hiện thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ.

Ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, vận hành Chính phủ điện tử (10/07/2019)

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại - thời đại số, với những thành tựu khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ lên mọi hoạt động của Chính phủ và toàn xã hội. Đây chính là cơ hội lịch sử song đầy thách thức đối với công cuộc cải cách và phát triển đất nước.

Chuyển biến tích cực trong nhận thức và quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử (08/07/2019)

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến đột phá quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2019, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin.
Các tin đã đưa ngày: