Đại hội Công đoàn Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2023 - 2028 (08/05/2023)

Thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn của Công đoàn Văn phòng Chính phủ, chiều ngày 28/4/2023, Công đoàn Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đại hội Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp nhiệm kỳ 2022 - 2025 (26/09/2022)

Ngày 20/9/2022, Chi bộ phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp thuộc Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thống kê, cập nhật đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh (14/12/2021)

Đó là đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đối với Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP) và các đơn vị thuộc các bộ, cơ quan tại cuộc họp trực tuyến ngày 08 tháng 12 năm 2021 giữa Cục Kiểm soát thủ tục hành chính với Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Tăng cường đào tạo chuyển đổi số trong khuôn khổ hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ (VPCP) và Cơ quan phát triển quốc tế Pháp (AFD) (19/05/2021)

Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa VPCP và AFD, ngày 18/5/2021, VPCP tổ chức khai giảng tiếp lớp học thứ 2 dành cho đối tượng là lãnh đạo quản lý cấp Vụ của một số Bộ, cơ quan (Ban Cơ yếu Chính phủ, Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), Cục A05 (Bộ Công an), Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), Vụ Kết cấu hạ tầng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp), Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), …)

Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo, văn xã kết nạp đảng viên mới (21/08/2020)

Thực hiện Quyết định số 967-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về việc kết nạp đảng viên, được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 19 tháng 8 năm 2020, Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo, văn xã tổ chức lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Hoàng Long vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp tổ chức đại hội thành công (13/03/2020)

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức đại hội các chi bộ trong toàn Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, ngày 11/3/2020 Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp thuộc Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: những vướng mắc được tháo gỡ (27/11/2019)

Hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được phản ánh, kiến nghị của Chi nhánh Công ty TNHH Knight Logistics tại Hải Phòng do ông Hồ Bảo Quốc Trung Kiên - người đại diện theo pháp luật về quy trình làm việc kéo dài và mâu thuẫn của chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hải Phòng, gây bối rối và hoang mang cho doanh nghiệp.

Cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan (22/11/2019)

Quy định về thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đã tương đối đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn bất cập trong thực hiện thủ tục này gây ra những phiền hà cho doanh nghiệp đòi hỏi phải nghiên cứu, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 của Văn phòng Chính phủ trong quý III năm 2019 (20/09/2019)

Các nhiệm vụ liên quan đến cải cách, kiểm soát TTHC, thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ trong quý III được triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Kinh nghiệm, giải pháp triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất trên toàn tỉnh của Quảng Ninh (06/08/2019)

Cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến được tỉnh Quảng Ninh xác định là nội dung quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp. 
Các tin đã đưa ngày: