Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu cho người Việt Nam ở nước ngoài (05/08/2019)

Hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được phản ánh, kiến nghị của bà Trương Thị Mỹ Lệ về việc lạm thu phí khi thực hiện thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ.

Ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, vận hành Chính phủ điện tử (10/07/2019)

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại - thời đại số, với những thành tựu khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ lên mọi hoạt động của Chính phủ và toàn xã hội. Đây chính là cơ hội lịch sử song đầy thách thức đối với công cuộc cải cách và phát triển đất nước.

Chuyển biến tích cực trong nhận thức và quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử (08/07/2019)

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến đột phá quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2019, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin.

Kết quả học tập kinh nghiệm Việt Nam về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Đoàn công tác Chính phủ Bờ Biển Ngà (13/06/2019)

Trong khuôn khổ Chương trình trao đổi kiến thức về kinh nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa) dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới, trong tháng 5/2019, Đoàn công tác Chính phủ Bờ Biển Ngà, do Ông De Isaac - Bộ trưởng Bộ Kinh tế số Bờ Biển Ngà làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Một số khuyến nghị nhằm cải thiện chỉ số Tiếp cận tín dụng (03/06/2019)

Tiếp cận tín dụng được coi là một trong 11 yếu tố quan trọng đối với việc duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và là một trong mười chỉ số được đề cập trong Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới (NHTG).

Chính sách thị thực tại Việt Nam - Một số khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh (21/05/2019)

Theo Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) và Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC, để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đột phá cho ngành du lịch phát triển một cách có chất lượng, tạo thuận lợi tối đa cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, thu hút đầu tư trực tiếp và lưu lượng khách du lịch quốc tế, thì việc nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn, bất cập về chính sách thị thực là vô cùng cần thiết.

Hướng dẫn đánh giá, xếp hạng chỉ số đăng ký tài sản và chất lượng quản lý đất đai (17/05/2019)

Chỉ số đăng ký tài sản là một trong 10 chỉ số được Ngân hàng thế giới đo lường, đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh của một nền kinh tế. Vì vậy, chỉ số này có ý nghĩa và tầm quan trọng, ảnh hưởng tới đánh giá của quốc tế về môi trường đầu tư, kinh doanh ở các nền kinh tế nói chung và nước ta nói riêng. Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng tài liệu hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương để có cách hiểu đúng, thống nhất về Chỉ số đăng ký tài sản và Chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xin trích đăng tài liệu hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham khảo.

Hành trình về nguồn ý nghĩa tại Cao Bằng (19/02/2019)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 17/02/2019, Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức “Hành trình về nguồn” tại tỉnh Cao Bằng với sự tham gia của các đảng viên, quần chúng của Cục.

Công tác hỗ trợ người bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây - Thực trạng và giải pháp (21/12/2018)

Hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục yêu cầu nhà nước bồi thường cho người bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về mặt chính trị lẫn xã hội

Các tin đã đưa ngày: