Xử lý thông tin báo nêu về đường dây làm phiếu lý lịch tư pháp “siêu tốc” tại Thanh Hóa (06/08/2018)

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xử lý nội dung này.

Thấy gì qua Báo cáo đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2018 của Liên hợp quốc (01/08/2018)

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Liên hợp quốc đã công bố Báo cáo đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2018[1]. Qua nghiên cứu và phân tích số liệu sơ bộ, bài viết đưa ra nhận xét và đánh giá về một số nội dung trong Báo cáo của Liên hợp quốc.
 

Cần sớm ban hành Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (01/08/2018)

Đây là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quy định về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (24/07/2018)

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 9 năm 2018, không áp dụng đối với văn bản điện tử có nội dung thuộc bí mật nhà nước; việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ.

Mối liên hệ giữa “Chính phủ điện tử” và “Chính phủ số” - Phần 1 (23/07/2018)

Ở các quốc gia và khu vực có nền kinh tế phát triển, Chính phủ điện tử là một khái niệm hết sức quen thuộc. Sự ra đời của Chính phủ điện tử đã cung cấp cho các ban, ngành, chính phủ, doanh nghiệp và công dân của các quốc gia, các khu vực những thông tin và dịch vụ tự động hoá đầy tiện ích, từ đó xây dựng một chính phủ có phản hồi, hiệu quả cao, có tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ cao.

Mối liên hệ giữa “Chính phủ điện tử” và “Chính phủ số” - Phần 2 (23/07/2018)

Tiếp theo phần 1 - Khái niệm “Chính phủ số” trong mối tương quan với khái niệm “Chính phủ điện tử”, bài viết sẽ tiếp tục với phần 2 - Nhận định về mối liên hệ giữa 2 khái niệm, kinh nghiệm thực tế triển khai Chính phủ số tại một số nước phát triển và đề xuất cho Việt Nam.
 

Những quy định mới của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (09/05/2018)

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có nhiều quy định mới về việc tổ chức Bộ phận Một cửa, thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh tại bộ, ngành, địa phương.

Kinh nghiệm của Malaysia và bài học cải cách hành chính cho Việt Nam (16/04/2018)

Thành công của Malaysia trong thực hiện Chương trình chuyển đổi quốc gia (NTP) từ năm 2010 đến nay đặc biệt hữu ích đối với Việt Nam trong quá trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.
 

Những điểm mới của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP (06/02/2018)

Trên cơ sở Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, một số tính năng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đã được điều chỉnh cho phù hợp với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc cập nhật, đăng tải thủ tục hành chính.

Luật xử lý vi phạm hành chính - Một số tồn tại, bất cập và đề xuất hoàn thiện (31/01/2018)

Trải qua gần 5 năm triển khai thi hành, Luật xử lý vi phạm hành chính đã khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế, chính trị, pháp lý của đất nước; là một trong những đạo luật được áp dụng nhiều nhất trong thực tiễn đời sống thông qua số lượng việc xử lý vi phạm hành chính rất lớn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập cần sớm được nghiên cứu hoàn thiện.

Các tin đã đưa ngày: