Bài 2. Đơn giản hóa thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/01/2018)

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện năng lực của tổ chức
 

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và phương hướng, giải pháp năm 2018 (16/01/2018)

Kết thúc năm thứ tư thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta có những bước cải thiện; tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra và cần quyết liệt thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2018.
 

Công cụ rà soát, đánh giá chính sách, quy định theo tiêu chuẩn OECD (25/12/2017)

Bài viết này xin trân trọng giới thiệu về một số nội dung cơ bản của công cụ rà soát, đánh giá chính sách, quy định theo tiêu chuẩn và thông lệ tốt của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)

Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước (17/11/2017)

Ngày 14/11/2017, tại Thành phố Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước
 

Điểm mới trong quy định rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (09/11/2017)

Một trong những điểm mới quan trọng nhất trong quy định rà soát, đánh giá chính là việc bổ sung quy định về rà soát, đánh giá chuyên đề. Đây chính là một nhu cầu thực tế trong cải cách thủ tục hành chính thời gian qua, đã được pháp lý hóa tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả trên toàn quốc.

 

Điểm mới trong quy định về quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (09/11/2017)

Tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và hoàn thiện quy định theo hướng dữ liệu thủ tục hành chính trong Cơ sở dữ liệu quốc gia là dữ liệu gốc, trục xoay chính, phục vụ cho công khai thủ tục hành chính là hai trong số các điểm mới quan trọng trong quy định về quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
 

Điểm mới trong quy định về công khai thủ tục hành chính (09/11/2017)

Một trong những điểm mới trong quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP là việc mở rộng hình thức công khai bắt buộc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công khai thủ tục hành chính.

 

Điểm mới trong quy định về công bố thủ tục hành chính (09/11/2017)

Cụ thể hóa quy định mới tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định công bố thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa nội dung, quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.


 

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (06/11/2017)

Để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở các địa phương, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cụm các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tại thành phố Hải Phòng trong thời gian từ ngày 01 đến 02 tháng 11 năm 2017.

 
Các tin đã đưa ngày: