Xử lý thông tin báo nêu về đường dây làm phiếu lý lịch tư pháp “siêu tốc” tại Thanh Hóa

06/08/2018

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xử lý nội dung này.

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh thông qua phương tiện thông tin đại chúng về đường dây làm phiếu lý lịch tư pháp “siêu tốc” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, ngày 06/8/2018, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xem xét nội dung này. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chấn chỉnh ngay việc thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có); có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng nêu trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 8 năm 2018.
 

Ảnh: Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa - Nguồn Internet.


Trước đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về việc: Xuất hiện đường dây làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp “siêu tốc” tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa (http://congly.vn/ban-doc/thanh-hoa-he-lo-duong-day-lam-ly-lich-tu-phap-sieu-toc-262276.html).Theo nội dung báo nêu, nếu làm theo đúng quy định người dân xin cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ mất 200.000 đồng, nhưng thời gian phải kéo dài 15 ngày; nếu muốn rút ngắn thời gian xuống còn 2 đến 3 ngày thì phải chi thêm số tiền 500.000 đồng./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC