Chuyển biến tích cực trong nhận thức và quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

08/07/2019

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến đột phá quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2019, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin.

Để thống nhất quan điểm và quyết tâm xây dựng thành công Chính phủ điện tử, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, nâng cao tính công khai, minh bạch, chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Nghị quyết này được các tổ chức, chuyên gia quốc tế đánh giá là đúng hướng, phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới hiện nay.

 
Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
Ảnh: Đức Trung
 
Đến nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; 100% các bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, huy động được sự vào cuộc của khu vực tư nhân, hỗ trợ của quốc tế, những chuyên gia giỏi trong và ngoài nước, việc xây dựng Chính phủ điện tử đạt được một số kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2019:
Một là, từng bước hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; thông qua 02 đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu và Nghị định về định danh và xác thực điện tử; thành viên Chính phủ đã cho ý kiến về một số dự thảo Nghị định (quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; quy định chi tiết trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng; quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng).
Để tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, thuê dịch vụ CNTT, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 quy định về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu.
Hai là, đã đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lần đầu tiên Chính phủ đưa vào triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, việc triển khai này ước tính tiết kiệm hơn 1.200 tỷ đồng/năm so với văn bản giấy. Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ được phát triển thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.
 
Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia - Ảnh: Đức Trung

 
Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-cabinet) được Thủ tướng Chính phủ khai trương ngày 24/6/2019, mở ra một phương thức làm việc với của Chính phủ, hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả hơn.
Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lược và hiệu quả phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công. Dự kiến sẽ đưa Cổng Dịch vụ công vào vận hành chính thức trong tháng 11/2019.
Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai nâng cấp Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm việc sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính đến quý II/2019, tại địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó có 6.575 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 15,16%), còn tại các Bộ, ngành là 1.758 dịch vụ, trong đó có 506 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 28,78%).
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán tích cực triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trung gian thanh toán trong lĩnh vực công dân, bảo đảm kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để tổ chức, cá nhân có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.
Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục phát huy hiệu quả, đáp ứng sự mong mỏi của người dân, doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 1.049 PANK, đã xử lý 934/1.049 PAKN (đạt 89,03%), 115 PAKN đang được xem xét, xử lý.
Bà là, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được nhận thức đầy đủ hơn và đã có những cải thiện tích cực
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đánh giá và công bố 02 sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại để khuyến nghị sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.
Theo công bố chưa chính thức cuối tháng 3 năm 2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), năm 2018, Việt Nam xếp hạng thứ 50/193 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá về chỉ số an toàn, an ninh thông tin (tăng 50 bậc so với năm 2017).
Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiến độ xây dựng một số cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin còn chậm hoặc gặp khó khăn, một số hệ thống đã triển khai nhưng việc khai thác, sử dụng chưa thật sự hiệu quả; số lượng dịch vụ công trực tuyến nhiều nhưng tỷ lệ phát sinh hồ sơ thấp, kém hiệu quả, có dịch vụ không phát sinh hồ sơ gây lãng phí.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và kinh nghiệm của quốc tế cho thấy việc xây dựng Chính phủ điện tử là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiểu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới một nền hành chính hiện đại, thông minh. Do đó, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và tham gia của người dân, doanh nghiệp để đạt mục tiêu nâng xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025./.
 
Trần Đức Trung,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính