Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp tổ chức đại hội thành công

13/03/2020

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức đại hội các chi bộ trong toàn Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, ngày 11/3/2020 Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp thuộc Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội có sự tham dự đầy đủ các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC tham dự và phát biểu chỉ đạo
 
Ảnh:TV

 
Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Nguyễn Thị Trà Lê, Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo Chính trị của Chi bộ, trong đó nhấn mạnh một số kết quả nổi bật Chi bộ đã đạt được trong thời gian vừa qua như:
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã lãnh đạo các đảng viên hoàn thành các nhiệm vụ: Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017); ban hành bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế-xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng (Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020); trình Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và tham mưu việc tổ chức triển khai thực hiện. Thẩm tra, trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, 2019, 2020, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân…. Tham gia xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; chuẩn hóa TTHC tích hợp Cổng dịch vụ công của các bộ, cơ quan, địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia.
Về công tác chính trị tư tưởng, Chi bộ luôn kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, công chức, đảng viên. Bí thư, Phó Bí thư luôn quan tâm và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ để kịp thời hỗ trợ, động viên và tạo điều kiện để các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Đánh giá chung, trong điều kiện Chi bộ có biến động về nhân sự, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị có khối lượng lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó nhưng Chi bộ đã kịp thời ổn định, tổ chức sinh hoạt Đảng theo đúng quy định; quán triệt và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sát với yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch của Đảng bộ; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Cơ quan về công tác chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thời gian tới, Chi bộ sẽ bám sát chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ của Cơ quan, làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục thực hiện công tác chuyên môn; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc khắc phục khuyết điểm theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, với mức tín nhiệm đạt 100% sự thống nhất của các Đảng viên trong Chi bộ.
 
(Ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới)
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, ghi nhận những nỗ lực của các Đảng viên tại Chi bộ trong thực hiện công tác chuyên môn dưới bối cảnh lực lượng mỏng, khối lượng công việc nhiều. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng cũng nhấn mạnh thời gian tới Chi bộ cần tiếp tục tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, có kế hoạch và mục tiêu cụ thể trong tu dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các đảng viên trong Chi bộ./.
Tâm Vũ
Cục KSTTHC