Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo, văn xã kết nạp đảng viên mới

21/08/2020

Thực hiện Quyết định số 967-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về việc kết nạp đảng viên, được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 19 tháng 8 năm 2020, Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo, văn xã tổ chức lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Hoàng Long vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự buổi lễ kết nạp có sự hiện diện của đồng chí Đỗ Thái Hà, Đảng ủy viên Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo văn xã.
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Vũ Ngọc Dũng, Bí thư Chi bộ, đã đọc và trao quyết định kết nạp đảng đối với quần chúng Nguyễn Hoàng Long
 
Đồng chí Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Long 
- Ảnh: Thanh Hà

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, đảng viên mới, đọc lời tuyên thệ thực hiện nghiêm 4 nhiệm vụ của người đảng viên, gồm: 1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng; 3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; 4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
 
Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ - Ảnh: Thanh Hà

 
Cũng tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Bí thư đã phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Hoàng Long, trong đó nhấn mạnh ngoài việc đồng chí Long phải thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, đồng chí Long cần phải phát huy quyền hạn của đảng viên, nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng để cùng với các đồng chí đảng viên trong chi bộ tổ chức thức hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân công đảng viên chính thức Phạm Viết Hữu giúp đỡ đảng viên dự bị Nguyễn Hoàng Long trong thời gian thử thách 12 tháng.
 
Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo, văn xã tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Nguyễn Hoàng Long - Ảnh: Thanh Hà
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thái Hà đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của đồng chí Nguyễn Hoàng Long trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh đồng chí Long cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.