Đại hội Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp nhiệm kỳ 2022 - 2025

26/09/2022

Ngày 20/9/2022, Chi bộ phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp thuộc Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quang Hồng - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo kiểm điểm Bí thư, Phó Bí thư. Các báo cáo đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, như:
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã lãnh đạo các đảng viên hoàn thành các nhiệm vụ: Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC và Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác; thẩm tra, trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản: Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hàng năm, Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 Phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”; Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"; Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước năm 2021; thẩm tra dự thảo Nghị định kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu…. Giúp Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ tổ chức đôn đốc, hướng dẫn triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; làm đầu mối triển khai thực hiện các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tại Văn phòng Chính phủ và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương. Chủ trì xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; trong đó đã thực hiện chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, triển khai các chế độ báo cáo, chỉ tiêu trên Hệ thống và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương nhập liệu, tích hợp vào Hệ thống hàng quý/năm,…
Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng uỷ cấp trên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, giúp các đảng viên kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, cập nhật và thông tin minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị. Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Chi bộ và công chức trong đơn vị, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Năm 2020, 2021, Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.
Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ sẽ bám sát chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ của cơ quan, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; thực hiện phê bình và tự phê bình và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Hồng, Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, ghi nhận những nỗ lực của các Đảng viên tại Chi bộ. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt định kỳ và chuyên đề, phối hợp tốt với các chi bộ thuộc Đảng bộ Cục trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, quan tâm công tác phát triển đảng viên theo mục tiêu đã đề ra... Mỗi đảng viên của Chi bộ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu; không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…
 
Đại hội tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
 
Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Trà Lê được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đắc Hoàn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, cùng với tỷ lệ phiếu bầu nhất trí đạt 100%.
 
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Trà Lê tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Cục, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ khẳng định quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2025./.
Nguyễn Cường