Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Tây Ninh: Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong ba lĩnh vực trọng điểm (11/02/2022)

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 21/12/2021).
 

Mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Thuận có nhiều chuyển biến tích cực (11/02/2022)

Điều này được khẳng định qua kết quả thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục
hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 do UBND tỉnh Bình Thuận đã công bố (Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 14/12/2021).

Vĩnh Long ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng (11/02/2022)

Để công tác kiểm soát TTHC năm 2022 của tỉnh đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Quyết định 3587/QĐ-UBND ngày 24/12/2021).

Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 (11/02/2022)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 (Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 27/12/2021).

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 (11/02/2022)

Các Kế hoạch được ban hành kèm theo các văn bản số 140/QĐ-UBND ngày 28/01/2022, 21/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh.

Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP (07/02/2022)

Để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh, ngày 20 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng (07/02/2022)

Để đẩy mạnh việc đơn giản hóa TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, ngày 26 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 674/KH-UBND về rà soát, đánh giá TTHC năm 2022.

Kết quả cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (30/12/2021)

Kết thúc năm 2021, UBND thành phố Hải Phòng đã báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Báo cáo số 419/BC-UBND ngày 15/12/2021).

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (30/12/2021)

Ngày 07/12/2021, UBND thành phố Hải Phòng đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 tại thành phố Hải Phòng.

Bắc Giang tạo môi trường kinh doanh thuận lợi giúp doanh nghiệp vượt khó (30/12/2021)

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các cấp, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giảng triển khai tích cực,  có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Các tin đã đưa ngày: