Long An ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 (30/03/2021)

Ngày 26/02/2021, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1571/QĐ-UBND về Kế rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Cần Thơ phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021” (23/03/2021)

Nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của của tập thể, cá nhân để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 22/3/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND phát động phong trào thi đưa thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Mười nội dung chính trong Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Bình Định (16/03/2021)

Ngày 09 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ban hành “Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Quy chế bao gồm các quy định cụ thể về nhiệm vụ, trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Bình Định đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2021 (16/03/2021)

Ngày 03/3/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính.

Kon Tum đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính (10/03/2021)

Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

UBND tỉnh Ninh Thuận chủ động, kịp thời triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số (04/03/2021)

Để triển khai kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành có liên quan về chuyển đổi số tại địa phương, ngày 03/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 562/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Tháp triển khai có hiệu quả Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 (01/03/2021)

Sau hơn một năm triển khai, Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 đã đạt được nhiều kết quả khả quan, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2021 (01/03/2021)

UBND tỉnh Hà Giang có Văn bản số 57/KH-UBND ngày 24/02/2021 ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi (01/03/2021)

Kế hoạch được ban hành dựa trên các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Quảng Ninh ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính (25/02/2021)

Ngày 08/02/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: