Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh (18/02/2020)

Ngày 03/02/2020, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 25/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng năm 2020 (18/02/2020)

Ngày 30/01/2020, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng năm 2020.

Tây Ninh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc tỉnh (29/12/2019)

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND, bao gồm 03 Chương và 14 Điều.

Tây Ninh công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện (29/12/2019)

Theo Quyết định công bố, tỉnh xác định điểm, thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính của 19 sở, ban, ngành tỉnh và 09 UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp (29/12/2019)

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2020

Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh (29/12/2019)

Ngày 13/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 3123/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020.

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh năm 2019 của Bình Thuận (24/12/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong năm 2019 UBND tỉnh Bình Thuận đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Bắc Giang cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp (23/12/2019)

 

Thời gian qua, Bắc Giang đã triển khai nhiều hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, giúp năng lực cạnh tranh năm 2018 của tỉnh, vươn từ nhóm trung bình lên nhóm khá trong bảng xếp hạng.

Quảng Ninh sớm ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 (23/12/2019)

Ngày 06/12/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (Quyết định 5104/QĐ-UBND).

Hải Phòng tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (23/12/2019)

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2677/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Quản lý Đầu tư và Quản lý quy hoạch xây dựng.  
Các tin đã đưa ngày: