Tây Ninh ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (18/09/2019)

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND, bao gồm 03 Chương và 09 Điều.
 

Kết quả kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019 của tỉnh Tây Ninh (18/09/2019)

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019, từ ngày 6-20/9/2019, Đoàn kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra tại 8/19 sở, ban, ngành tỉnh; 9/9 UBND cấp huyện và 18/95 UBND cấp xã.

Kết quả công tác CCHC quý III và phương hướng hoạt động quý IV năm 2019 của Tây Ninh (18/09/2019)

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, công tác CCHC quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 

Tây Ninh ban hành quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công tỉnh (17/09/2019)

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND, bao gồm 05 Chương và 17 Điều.

Tây Ninh kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc BCĐ cải cách hành chính tỉnh (17/09/2019)

Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc BCĐ cải cách hành chính Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 1764/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tây Ninh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (17/09/2019)

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực nhà ở.

Tây Ninh tổ chức đối thoại trực tuyến qua Cổng Hành chính công trên mạng xã hội Zalo (17/09/2019)

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Tây Ninh, ngày 29/8/2019, Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chức đối thoại trực tuyến qua Cổng Hành chính công trên mạng xã hội Zalo với chủ đề cấp giấy phép xây dựng.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Đồng Nai (12/08/2019)

Trong thời gian qua, Đồng Nai đã thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC.

Nhiệm vụ của công chức đầu mối kiểm soát TTHC tại Bình Thuận (12/08/2019)

Để tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm soát TTHC tại 3 cấp chính quyền, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quy định về nhiệm vụ của công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

Hoạt động triển khai “4 tại chỗ” của UBND tỉnh Bình Thuận (12/08/2019)

Để triển khai có hiệu quả mô hình “4 tại chỗ” (tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính) tại Bộ phận Một cửa các cấp, UBND tỉnh Bình Thuận đã đề ra các nội dung và trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan trong thực hiện “4 tại chỗ”.
Các tin đã đưa ngày: