Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang quý II năm 2021 (08/07/2021)

Quý II/2021, cơ bản các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Đó là nhận định của UBND tỉnh Bắc Giang tại Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 21/6/2021 vừa qua.

Hải Phòng ban hành Quy chế tạo điều kiện để Trung tâm Dữ liệu thành phố vận hành hiệu quả (08/07/2021)

UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố Hải Phòng (theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND).
 

Kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2021 của Thái Nguyên (08/07/2021)

Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành báo cáo số 122/BC-UBND về công tác cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát TTHC quý 2 năm 2021 theo kế hoạch (08/07/2021)

Những kết quả nổi bật trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tỉnh Quảng Ninh đã được thể hiện trong Báo cáo 127/BC-UBND ngày 20/6/2021 của UBND tỉnh.

Hải Phòng ban hành kế hoạch triển khai kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (08/07/2021)

Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành kế hoạch số 146/KH-UBND triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.

Hà Giang tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh (30/06/2021)

Ngày 16/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn (30/06/2021)

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/ 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025.

Công tác cải cách hành chính của Hải Phòng ngày càng khởi sắc (30/06/2021)

Theo kết quả công bố Chỉ số ParIndex (Par Index) năm 2020, Hải Phòng đứng thứ 02/63 tỉnh, thành phố, cao hơn 2 bậc so với năm 2019 và tiếp tục trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Điều này cho thấy bước tiến đáng ghi nhận của thành phố Hải Phòng trong đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (30/06/2021)

Ngày 11/6/2021, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 111-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tây Ninh triển khai hiệu quả thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (03/06/2021)

Đến nay, việc triển khai dịch vụ công thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Tây Ninh đã thu được nhiều kết quả tích cực, hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.
Các tin đã đưa ngày: