Thành phố Hà Nội triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ (18/11/2019)

Ngày 14/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tinh thần Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Kon Tum triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh tại Bộ phận Một cửa các cấp (16/11/2019)

Ngày 08/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã.

Tỉnh Vĩnh Phúc triển khai việc đưa TTHC của ngành dọc thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, xã (12/11/2019)

Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyên, cấp xã, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 8218/UBND-KSTT ngày 17/10/2019 để chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này.

Quảng Nam phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực Nông nghiệp, Giao thông vận tải và Công Thương (12/11/2019)

Thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 26 TTHC trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Giao thông vận tải và Công Thương.

Quảng Nam phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo quy trình "bốn tại chỗ" tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (06/11/2019)

Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/08/2018 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục TTHC đưa vào thực hiện theo quy trình"bốn tại chỗ" tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Quảng Nam ban hành quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (05/11/2019)

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Quảng Nam phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực Xây dựng và Người có công (05/11/2019)

Thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 09 TTHC trong lĩnh vực Xây dựng và Người có công.

Đồng Nai tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông (29/10/2019)

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 cho 135 công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2019 (29/10/2019)

Triển khai Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019, vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai thí điểm thực hiện liên thông thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp và Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (29/10/2019)

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định thực hiện thí điểm quy trình liên thông thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Các tin đã đưa ngày: