Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 (11/02/2022)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 (Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 27/12/2021).

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 (11/02/2022)

Các Kế hoạch được ban hành kèm theo các văn bản số 140/QĐ-UBND ngày 28/01/2022, 21/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh.

Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP (07/02/2022)

Để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh, ngày 20 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng (07/02/2022)

Để đẩy mạnh việc đơn giản hóa TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, ngày 26 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 674/KH-UBND về rà soát, đánh giá TTHC năm 2022.

Kết quả cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (30/12/2021)

Kết thúc năm 2021, UBND thành phố Hải Phòng đã báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Báo cáo số 419/BC-UBND ngày 15/12/2021).

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (30/12/2021)

Ngày 07/12/2021, UBND thành phố Hải Phòng đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 tại thành phố Hải Phòng.

Bắc Giang tạo môi trường kinh doanh thuận lợi giúp doanh nghiệp vượt khó (30/12/2021)

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các cấp, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giảng triển khai tích cực,  có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Quảng Ninh không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2021 (30/12/2021)

Làm tốt cải cách hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp đi vào thực chất và gắn với nhu cầu của doanh nghiệp là những nhiệm vụ mà tỉnh Quảng Ninh xác định cần tập trung triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2021.

Tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 (04/11/2021)

Tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, lấy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá, trọng yếu trong hoạt động điều hành của chính quyền các cấp.

Một số kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Cao Bằng (04/11/2021)

Theo Báo cáo số 2742/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng, trong quý III năm 2021, tỉnh đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao về tiến độ, chất lượng phục vụ.
Các tin đã đưa ngày: