Cao Bằng đề ra nhiều mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (22/01/2021)

UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 3199/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2021.

Vĩnh Long ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021 với nhiều nội dung quan trọng (22/01/2021)

Để công tác kiểm soát TTHC năm 2021 của tỉnh đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hải Phòng quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh (22/01/2021)

Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND thành phố, công tác cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng thời gian qua đã được triển khai đồng bộ và tập trung vào nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; đồng thời đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Ninh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (22/01/2021)

Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với 05 nhiệm vụ trọng tâm và 37 nhiệm vụ cụ thể được triển khai thực hiện trong năm 2021 (kèm theo Quyết định số 4755/QĐ-UBND).

Tây Ninh công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện (15/01/2021)

Tỉnh Tây Ninh xác định điểm, thứ hạng Chỉ số CCHC của 19 sở, ban, ngành tỉnh và 09 UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tây Ninh ban hành Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2021 (15/01/2021)

Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2021 của tỉnh Tây Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh.

Bình Thuận khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (15/01/2021)

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về quy định thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (15/01/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký Quyết định số 3399/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021.

Tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (15/01/2021)

UBND tỉnh Cao Bằng có Quyết định số 3171/KH-UBND ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021

Quảng Ninh làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (30/12/2020)

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2020.
Các tin đã đưa ngày: