Một số kết quả kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Trà Vinh (30/09/2021)

UBND tỉnh Trà Vinh có báo cáo về tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh quý III năm 2021 .

Sóc Trăng hoàn thành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 (10/09/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 21/010/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất cụ thể phương án đơn giản hóa đối với 10 nhóm TTHC thuộc 07 lĩnh vực.

Tuyên Quang ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (10/09/2021)

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm khắc phục và tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện thứ hạng Chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (10/09/2021)

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 1601/KH-UBND về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Ngãi (10/09/2021)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 của Quảng Ngãi (10/09/2021)

Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi được ban hành với quyết tâm bứt phá mạnh mẽ về điểm số và thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi, với mục tiêu xếp vào nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt của cả nước; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh.

Tỉnh Tây Ninh thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính (10/09/2021)

Thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Tây Ninh đã triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại Thị xã Trảng Bàng.

Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (04/08/2021)

Ngày 15/7/2021, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 1794/KH-UBND về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số kết quả nổi bật về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Đồng Tháp trong 6 tháng đầu năm 2021 (04/08/2021)

Báo cáo số 129/BC-UBND của tỉnh Đồng Tháp cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Cao Bằng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg (04/08/2021)

Ngày 28/6/2021,UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 1580/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
Các tin đã đưa ngày: