Bắc Giang quyết tâm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (30/12/2020)

Triển khai Đề án Cổng Dịch vụ công Quốc gia được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, cần đặc biệt quan tâm và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Bắc Giang: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến” (16/12/2020)

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, từ đó, góp phần nâng cao nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật khi thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch, phát động và triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến” tỉnh Bắc Giang năm 2020”.

Bình Định triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (10/12/2020)

Sáng ngày 07/12/2020, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn về cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bình Định ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (10/12/2020)

Ngày 20/11/2020, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quy chế được ban hành sẽ là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao, xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính (23/11/2020)

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, do đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ- Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn và đại diện một số bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với 5 tỉnh Tây nguyên: Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai.

Kết quả công tác kiểm soát TTHC và xây dựng chính quyền điện tử quý III năm 2020 của tỉnh Tây Ninh (23/10/2020)

Trong quý III năm 2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác kiểm soát TTHC và xây dựng chính quyền điện tử.

Tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (23/10/2020)

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch số 224/KH-UBND triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/ 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Vĩnh Long quý III năm 2020 (23/10/2020)

Công tác kiểm soát TTHC được lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long quan tâm, chỉ đạo sát sao và đạt được nhiều kết quả trong quý III năm 2020.

Đồng Nai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp (23/10/2020)

Với quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2020, Đồng Nai triển khai thực hiện đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực ở tất cả các cấp chính quyền.

Tây Ninh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương năm 2020 (23/10/2020)

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực kinh doanh khíxúc tiến thương mại.
Các tin đã đưa ngày: