Hà Tĩnh đẩy mạnh truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính (25/01/2016)

Nhằm triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC đạt kết quả tốt, ngày 08/01/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND hoạt động và truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Nam Định kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành (25/01/2016)

Ngày 05/01/2016, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành.

Bắc Ninh ban hành các Quy chế phối hợp liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (25/01/2016)

Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (15/01/2016)

Trong những năm qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính đã được Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo nên đã đạt được một số kết quả nhất định. Chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố có bước chuyển biến khả quan, cụ thể chỉ số PCI của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 xếp thứ 13/63, năm 2013 xếp thứ 10/63, năm 2014 tăng lên thứ 4/63 địa phương; đồng thời, chỉ số cải cách thủ tục hành chính của Thành phố năm 2014 đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tiếp tục kế  thừa và phát huy những kết quả đã đạt được này, ngày  26/12/2016, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 7045/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 (15/01/2016)

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2016, ngày 15/12 và 25/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký 02 Quyết định (Quyết định số 2894/QĐ-UBND và Quyết định số 3048/QĐ-UBND) ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bắc Kạn – Một trong các địa phương đi đầu trong việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2016 (15/01/2016)

Ngày 11/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2030/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. 

Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (12/01/2016)

Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3762/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

Tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác thực hiện TTLT số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 hướng dẫn thực hiện liên thông các TTHC: đăng kí khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh (11/01/2016)

Từ ngày 31/7/2015, tỉnh Sóc Trăng chính thức áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BCA. Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất biện pháp tháo gỡ kịp thời, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát việc thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 22 Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn.

Vĩnh Phúc tích cực triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (11/01/2016)

Ngày 31/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký ban hành Quyết định số 3812/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng Nai sớm ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính năm 2016 (07/01/2016)

Ngày 30 tháng 12 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 10966/KH-UBND kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 và Kế hoạch số 10967/KH-UBND kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Các tin đã đưa ngày: