Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

27/09/2022

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo sở, ngành, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn, ngày 17 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Ảnh: Đồng chí Tạ Ngọc Yến, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh - Chủ trì Hội nghị
 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu tham dự, Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến qua phần mềm Zoom trên đường truyền internet tại 14 điểm cầu. Điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị của Tỉnh do đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 13 điểm cầu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh do Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân cùng cấp chủ trì với sự tham gia của 1.280 đại biểu.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu 04 chuyên đề, gồm: (1) Quán triệt nội dung trọng tâm của Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; (3) Giám sát, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; (4) Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để đáp ứng yêu cầu đổi mới.
 
Ảnh: Điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ
Tại Hội Nghị, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo viên giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, về việc đưa TTHC lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Thông qua Hội nghị tập huấn, giúp cho các đại biểu tham dự nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới liên quan đến việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính nói chung, công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC