Các hộ dân được cấp điện chiếu sáng sau khi gửi ý kiến tới Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân

12/05/2017

UBND tỉnh Quảng Ninh kịp thời xem xét, giải quyết kiến nghị của ông Vũ Phú Phan,trú tại Khu 1, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về cấp điện sinh hoạt.
 

Ngày 08 tháng 4 năm 2017, Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã nhận được ý kiến phản ánh của ông Vũ Phú Phan, trú tại Khu 1, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về cấp điện sinh hoạt. Theo phản ánh, gia đình ông đã hoàn thiện thủ tục để xây nhà tại Khu đô thị Tây cầu Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh và có đơn đề nghị Điện lực Hoành Bồ cấp điện sinh hoạt nhưng không được chấp thuận với lý do Ban quản lý khu đô thị chưa lắp trạm biến áp. Sau khi xem xét nội dung kiến nghị, ngày 12 tháng  4 năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã gửi Công văn số 3617/VPCP-KSTT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân.
Với tinh thần Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xem xét, kết luận nội dung phản ánh của ông Vũ Phú Phan là đúng. Ô đất của ông thuộc Dự án Khu dân cư bờ Tây cầu Trới được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2004, chủ đầu tư là Công ty xây dựng 319 - Bộ Quốc phòng. Công ty xây dựng 319 có trách nhiệm đầu tư các trạm biến áp nội bộ và bàn giao cho đơn vị kinh doanh bán điện tại địa phương để tiếp nhận, bán điện trực tiếp tới người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư chưa hoàn thành việc đầu tư hệ thống điện của dự án, do vậy đơn vị bán điện là Điện lực Hoành Bồ chưa có cơ sở để thực hiện.
Ngay sau đó, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ, công ty Điện lực Quảng Ninh kiểm tra xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan. Ngày 04 tháng 5 năm 2017, các sở ngành liên quan của tỉnh đã làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ninh, Điện lực Hoành Bồ, chủ đầu tư dự án và ông Vũ Phú Phan. Sau khi xem xét, liên ngành đã thống nhất yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương đầu tư 01 tuyến đường dây 0,4kV cấp điện tạm cho gia đình ông Phan và các hộ dân xung quanh, thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2017; đồng thời, phải triển khai xây dựng ngay hệ thống điện theo thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bàn giao cho Điện lực Hoành Bồ quản lý, thực hiện ký hợp đồng bán điện trực tiếp đối với các hộ dân trong dự án, đảm bảo các hộ dân được hưởng giá điện theo đúng quy định.
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã liên hệ trực tiếp và được ông Vũ Phú Phan cho biết gia đình ông và các hộ lân cận đã được Điện lực Hoành Bồ ký hợp đồng cấp điện tạm từ trạm biến áp của Ngành điện để phục vụ sinh hoạt với giá bán điện theo quy định của Bộ Công Thương. Ông Vũ Phú Phan hài lòng với nội dung giải quyết và không có kiến nghị gì thêm.
Hy vọng rằng, thời gian tới, các phản ánh, kiến nghị của người dân sẽ tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, giải quyết kịp thời để Chính phủ thực sự đến gần với người dân./.
Nguyễn Thị Trà Lê
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính