Đồng Tháp công bố Danh mục các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh

17/05/2017

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND-HC công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
 

 Theo Quyết định nêu trên có tổng số 859/1462 (chiếm 59%) thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại 3 cấp chính quyền, trong đó Sở Công Thương nhiều nhất với 126 thủ tục hành chính, tiếp đến là Sở Khoa học và Công nghệ 97 thủ tục hành chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là 81 thủ tục hành chính và Sở Y tế với 76 thủ tục hành chính, …
Có 158 thủ tục hành chính người dân có thể thực hiện việc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, 108 thủ tục hành chính người dân có thể nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và 593 thủ tục hành chính người dân có thể vừa gửi hồ sơ vừa nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Đối với trường hợp thủ tục hành chính được công bố thực hiện “Gửi hồ sơ và nhận kết quả” qua dịch vụ bưu chính công ích, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện riêng việc “Gửi hồ sơ” hoặc “Nhận kết quả” nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong việc lựa chọn các hình thức phù hợp.
Tại Quyết định, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo Danh mục qua dịch vụ bưu chính công ích.
Đồng Tháp là một trong số những địa phương sớm ban hành Danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Việc ban hành Danh mục này góp phần đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, giảm thời gian, chi phí, công sức đi lại, chờ đợi cho công dân trong quá trình thực hiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của tỉnh./.
 
Nguyễn Đắc Hoàn
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế tổng hợp