Bình Dương nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp

01/03/2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản số 740/UBND-NC chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP; kịp thời niêm yết công khai và đảm bảo 100% thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào thực hiện tại Bộ phận một cửa; không tổ chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ngoài Bộ phận một cửa; không được tự ý đặt ra các quy định khác trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông như quy định ngày chẵn hoặc buổi sáng chỉ tiếp nhận hồ sơ, ngày lẻ hoặc buổi chiều chỉ trả kết quả mà không tiếp nhận hồ sơ,…

Ngoài ra, các đơn vị phải tổ chức sắp xếp, bố trí nhân lực có đủ tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị (máy tính, máy in, đường truyền mạng, hệ thống phần mềm một cửa điện tử,…) để tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong ngày làm việc, không để tình trạng quá tải, thiếu nhân lực, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa, chỉ thị yêu cầu phải có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, chính xác cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; không được yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định của thủ tục hành chính đã được công bố.

Trong trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân (trong đó nêu rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả bằng Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả); việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần. Không được tự ý đổi Giấy biên nhận hồ sơ nhằm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính trái quy định; không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị xin rút hồ sơ đã nộp khi hồ sơ đã gần trễ hẹn nhưng cơ quan, đơn vị, địa phương không giải quyết được.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và văn hóa công sở để kịp thời cập nhật kiến thức, kỹ năng trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị, địa phương; UBND cấp huyện chủ động kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh những hành vi, thái độ chưa đúng mực trong thi hành công vụ, thực hiện văn hóa công sở; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chức cố tình gây khó khăn, bức xúc cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; chịu trách nhiệm cao nhất đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác tiếp nhận, trả kết quả và hoạt động của Bộ phận một cửa tại cơ quan, đơn vị, địa phương, dẫn đến sự bức xúc, không hài lòng của tổ chức, cá nhân và xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các chỉ đạo nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và đề xuất, kiến nghị có hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.

Việc ban hành văn bản chỉ đạo này thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu địa phương trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Viết Hữu
Cục Kiểm soát TTHC