Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn liên thông hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

10/04/2019

Trước đó, ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1380/QĐ-TTg về phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí".

Để triển khai có chất lượng, hiệu quả Đề án, ngày 27/3 và 29/3/2019, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 02 Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) cho các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn liên thông các thủ tục hành chính
 
Thành phần triệu tập tham dự tập huấn gồm: lãnh đạo, chuyên viên  Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND và lãnh đạo, chuyên viên của phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Bảo hiểm xã hội, Công an huyện, thành phố huyện, thành phố; Lãnh đạo và công chức Một cửa, công chức Tư pháp – Hộ tịch và công chức văn hóa-xã hội và công an cấp xã của UBND xã, phường, thị trấn. Hội nghị diễn ra với trên 950 đại biểu cùng tham dự.

Đề án liên thông các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Theo Đề án, người dân chỉ phải đến UBND cấp xã để giải quyết được đồng thời các thủ tục liên quan đến đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, thủ tục hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; không phải gặp trực tiếp các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.
 
Sơ đồ liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên là chuyên viên, lãnh đạo Phòng, đơn vị chuyên môn trực tiếp quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi của Đề án, gồm: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Văn phòng UBND tỉnh trình bày, trao đổi 05 chuyên đề về mục đích, ý nghĩa, phạm vi, đối tượng thực hiện của Đề án, cách thức triển khai thực hiện Đề án; cách thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính theo hình thức liên thông và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; cách thức mở sổ theo dõi, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
 
 

 
Thành công của Đề án sẽ giúp giảm chi phí, thời gian, hạn chế việc gây phiền hà, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội./.

Ngọc Thành, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang